dnes je 23.5.2022

Najnovšie

Základná škola - Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnancaGarancia

23.5.2022, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť vzor (Strana l) Okresný súd v ...  (sídlo súdu)  ..... Žalobca:  ...............  (názov a sídlo zamestnávateľa)  ...... zastúpený ......  (meno, priezvisko a pracovná funkcia zamestnanca oprávneného konať za zamestnávateľa)  ........ Žalovaný:  . ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná škola - Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)Garancia

23.5.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman; Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť vzor Výpoveď zamestnávateľa podľa  § 63 ods. 1 písm. e) ZP Zákonníka práce Názov a sídlo spoločnosti:..................................................................... IČO: ................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná škola - Výpoveď daná zamestnancomGarancia

20.5.2022, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť vzor ......  (Názov a sídlo zamestnávateľa)  ...... Vec: Výpoveď -  § 67 ZP Dolu podpísaný........... dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou číslo: ..... zo dňa .......  (dátum uzatvorenia pracovnej zmluvy)  ..... . ....... ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná škola - Výpoveď zamestnávateľa pre nespĺňanie predpokladovGarancia

20.5.2022, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť vzor ......  (Meno, priezvisko a pracovisko alebo bydlisko zamestnanca)  .............. Vec: Výpoveď podľa  § 63 ods. 1 písm. d) ZP bod 1 Dávam Vám výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce z dôvodu, že pre výkon práce ........  (uviesť ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná škola - Výpoveď zamestnávateľa zamestnancovi z organizačných dôvodovGarancia

19.5.2022, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť vzor Výpoveď z organizačných dôvodov -  § 63 ods. 1 písm. a) bod 1, resp. 2 .......  (Meno, priezvisko, pracovná funkcia a pracovisko alebo bydlisko zamestnanca)  .............. Vec: Výpoveď podľa  § 63 ods. 1 písm. a) bod 1, resp. 2 Podľa § 63 ods ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná škola - Výpoveď daná zamestnancomGarancia

19.5.2022, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť vzor ......  (Názov a sídlo zamestnávateľa)  ...... Vec: Výpoveď -  § 67 ZP Dolu podpísaný....... dávam výpoveď z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou číslo: ..... zo dňa .......  (dátum uzatvorenia pracovnej zmluvy)  ..... . .........  ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná škola - Výpoveď zamestnávateľa zamestnancovi z organizačných dôvodovGarancia

19.5.2022, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť vzor Výpoveď z organizačných dôvodov -  § 63 ods. 1 písm. a) bod 1, resp. 2 .......  (Meno, priezvisko, pracovná funkcia a pracovisko alebo bydlisko zamestnanca)  .............. Vec: Výpoveď podľa  § 63 ods. 1 písm. a) bod 1, resp. 2 Podľa § 63 ods ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná škola - Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

19.5.2022, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť vzor Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná škola - Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

19.5.2022, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť vzor Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Program informatizácie školstva do roku 2030Garancia

18.5.2022, Zdroj: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdroj: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Program informatizácie školstva do roku 2030 definuje požiadavky na transformáciu vzdelávania a tradične vnímanej školy na „školu digitálnej excelencie“ (ďalej len „digitálna škola“), aké sú parametre takejto školy, či aká je cesta ...

viac článkov
Najčítanejšie

Žiadosť o odchodné pri odchode do dôchodku

8.9.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o odchodné pri odchode do dôchodku... Ing. Jarmila Belešová Odchodné je peňažné plnenie, ktoré sa poskytuje zamestnancovi pri odchode do niektorého z dôchodkov. Aj keď témou tohto článku uvedenom v nadpise je žiadosť o odchodné, odchodné sa neposkytuje na základe žiadosti zamestnanca. Účelom článku je upozorniť zamestnávateľov na túto skutočnosť ...

Tento týždeň čakajú žiakov prijímačky na stredné školy

11.5.2015, Zdroj: Ministerstvo školstva SR

Tento týždeň čakajú žiakov prijímačky na stredné školy... Žiakov základných škôl čaká po predĺženom víkende náročný týždeň. V pondelok 11. mája a vo štvrtok 14. mája sa totiž uskutočnia na stredných školách prijímacie skúšky do štvorročných a osemročných študijných programov. Prihlášky si mohli podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej ...

Školský kalendár 2020/2021

Zdroj: Verlag Dashöfer

... Školské prázdniny Kraj Trvanie Začiatok vyučovania Jesenné prázdniny všetky 29. október 2020 - 30. október 2020 2. november 2020 Vianočné prázdniny všetky 23. december 2020 - 7. január 2021 8. január 2021 Polročné prázdniny všetky ...

Súbežné pracovné pomery v roku 2019

22.1.2019, JUDr. Juraj Mezei. PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnankyna sa vratila na povodne pracovne miesto po rozhodnuti sudu, ked zamestnavatel prehral sudny spor, nakolko ukoncil s menovanou pracovny pomer nepravoplatne. Medzicasom sa uz zamestnankyna zamestnala na inej skole tiez na 100% pracovny uvazok. Na kmenovej skole, kde sa vratila a jej pracovna ...

Ochrana osobných údajov v rezorte školstva

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a následne nového zákona o ochrane osobných údajov ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

23.6.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

21.7.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Príprava na atestácie - atestačné portfólio

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 24.5.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried po novele zákona

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 30.5.2022

Čas konania: 14:30 - 15:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV