dnes je 23.5.2024

Najnovšie

NIVaM vydáva novú edíciu učebných materiálov so zameraním na rómsky jazyk, rómsku kultúru a rómsku históriu

21.5.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... V roku 2015 vydal Národný inštitút vzdelávania a mládeže v rámci projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac, prvé publikácie pre pedagógov a pedagogičky a žiakov a žiačky. V roku 2015 vydal Národný inštitút vzdelávania a mládeže v rámci projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac, prvé publikácie pre pedagógov ...

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024PodcastGarancia

20.5.2024, JUDr. Radka Sláviková Geržová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:38:27

... Pridajte sa k nám v novom podcaste "Odbory a zamestnávateľ", kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! Aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa, keď sa ohlásia odbory? Čo robiť, ak máte pochybnosti o ich skutočnom zastúpení? 🏢 Odhalíme dôležité detaily, ...

Rezort školstva: Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení 2024/2025Garancia

20.5.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v súlade s § 4e ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 182/2023 Z. z. zverejnilo Metodiku prideľovania finančných prostriedkov na realizáciu podporných ...

Úvodný ročníkGarancia

16.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Úvodný ročník nemožno zamieňať s nultým ročníkom, ktorý už podľa aktuálnej právnej úpravy nemožno zriadiť, a nemožno ho tiež zamieňať s prípravným ročníkom, ktorý možno zriadiť len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Úvodný ročník je možné zriadiť so ...

Dôležitý § 144a školského zákonaGarancia

16.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. V aktuálnom období prebiehajúcich zápisov na plnenie povinnej školskej dochádzky, ale aj v kontexte prijímacích konaní je dôležité upozorniť na § 144a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Školstvo čakajú ďalšie významné zlepšenia vo financovaní podporných opatrení pre deti a žiakovGarancia

16.5.2024, Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

... V nadchádzajúcom školskom roku 2024/2025 rezort školstva zvýši finančné prostriedky určené na pomoc a podporu deťom a žiakom. Po novom sa však pomoc a podpora bude poskytovať z väčšej časti z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zvýšený bude aj počet úväzkov pre podporné profesie. V nadchádzajúcom školskom ...

Od školského roku 2024/2025 bude v školách na Slovensku pôsobiť 9 498 pedagogických asistentovGarancia

16.5.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... V nadchádzajúcom školskom roku 2024/2025 rezort školstva zvýši finančné prostriedky určené na pomoc a podporu deťom a žiakom. Po novom sa však pomoc a podpora bude poskytovať z väčšej časti z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zvýšený bude aj počet úväzkov pre podporné profesie. V nadchádzajúcom školskom ...

Zmena vyhlášky o organizácii školského rokaGarancia

15.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Dňa 1. mája 2024 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky č. 72/2024 Z. z. , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných ...

Metodika prideľovania finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatreníGarancia

15.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v súlade s § 4e ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejnilo Metodiku prideľovania finančných prostriedkov ...

Prijímacie konanie na stredné školyGarancia

15.5.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Posledná novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov SR pod č. 182/2023 Z. z. obsahovala aj úpravy v prijímacom konaní na strednú školu ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiArchív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti:............................................................................ IČO: ..................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním. Štátna rozpočtová ...

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)Archív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA  § 67 ZP ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: .......................................... IČO: .................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)Archív

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 77 a nasl. ZP Zákonník práce Okresný súd: Pozn. v súčasnosti Civilný sporový poriadok určuje pre pracovnoprávne spory tzv. kauzálnu príslušnosť 8 okresných súdov. OS Bratislava ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovArchív

3.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová ; ACCA; Dr. Jozef Sýkora, MBA Náklady V zákone o účtovníctve je náklad definovaný ako zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Facility management

3.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, doc. Ing. Viera Somorová PhD.

Facility management je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť riadenia podporných činností v organizácii. Cieľom aplikácie facility managementu v spoločnosti je dosiahnuť zefektívnenie prevádzky firmy a zníženie nákladov na podporné činnosti – zníženie prevádzkových nákladov pri ich vyššej kvalite. Výsledným efektom je bezproblémový priebeh základnej činnosti organizácie. Čo je ale dôležitejšie, facility management vytvára pre manažment skvelú príležitosť na získanie nového prístupu a zvládanie meniacich sa požiadaviek na úspešné riadenie podporných činností v budúcnosti. To predpokladá nielen skúsenosti z praxe, ale aj kvalifikáciu a vedomosti v oblasti facility managementu ako podmieňujúceho faktora profesionálneho facility managementu. Cieľom školenia je získať základné znalosti z oblasti facility managementu. Predmetom školenia je: Facility management ako nástroj skvalitnenia riadenia podporných činností organizácie Kľúčové indikátory úspešného facility managementu Znalosti a kompetencie, ktoré sa využívajú pri aplikácii facility managementu v organizácii Prihláška tu!

Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2024

6.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Školenie týkajúce sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024

Pridajte sa k nám v novom podcaste Odbory a zamestnávateľ, kde vám odhalíme všetko, čo potrebujete vedieť o pôsobení odborov na pracovisku! ...

Ako viem, že som vyhorela/l? - rozhovor s odborníčkou Zuzanou Reľovskou

V profesijnom živote každého človeka môže dôjsť k vyhoreniu. Čo robiť? Ako to prekonať? Ako fungovať ďalej? Odborníčka na problematiku "vyh...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Legislatívne zmeny v školskom zákone pre rok 2025

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 6.6.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny vo financovaní materských škôl a školských klubov detí

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 24.7.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV