dnes je 4.12.2022

Najnovšie

Analytici predstavili model príspevkov, ktoré by mohli dorovnať regionálne rozdiely učiteľských platov na SlovenskuGarancia

2.12.2022, Zdroj: SITA

... Analytici Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) a Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) predstavili model príspevkov, ktoré by mohli dorovnať regionálne rozdiely konkurencieschopnosti učiteľských platov na Slovensku. V modeli rozdelili Slovensko na 16 oblastí. Ak by sa zaviedol maximálny príspevok, zárobky ...

Slovensku hrozia pokuty, ak nebude rezort školstva riešiť situáciu žiakov z marginalizovaných komunítGarancia

30.11.2022, Zdroj: SITA

... Slovensku hrozia pokuty, ak nebude rezort školstva riešiť situáciu žiakov z marginalizovaných komunít. Bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS) navrhol štyri kroky, ktoré by ministerstvo malo urobiť. Považuje za potrebné zaviesť definíciu segregácie, monitorovať ju na školách, pracovať s deťmi ...

Dostupnosť počítačov na školách zvýšila čitateľskú gramotnosť najmä u sociálne slabších detíGarancia

30.11.2022, Zdroj: SITA

... Dostupnosť počítačov na hodinách slovenského jazyka zvýšila čitateľskú gramotnosť detí. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky, ktorý je hlavným analytickým a poradným útvarom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Inštitút zmapoval informatizáciu slovenského školstva a pozrel sa ...

Počítače zvyšujú čitateľskú gramotnosť znevýhodnených žiakovGarancia

29.11.2022, Zdroj: SITA

... Kľúčovú úlohu v príprave detí na pracovný trh budúcnosti bude zohrávať pripravenosť škôl efektívne reagovať na zmeny a potreby na trhu práce. Školy musia žiakov pripraviť na povolania, ktoré ešte nevznikli, a na používanie technológií, ktoré ešte neboli vyvinuté. Inštitút sociálnej politiky preto zmapoval ...

Školskí odborári chcú v roku 2023 presadzovať zmenu pracovných pomerov vysokoškolských učiteľov, aj výšku platovGarancia

29.11.2022, Zdroj: SITA

... Školskí odborári plánujú v roku 2023 presadzovať zmenu pracovných pomerov vysokoškolských učiteľov z doby určitej na dobu neurčitú, aj výšku platov vyplývajúcu z navýšenia platov podľa kolektívnej zmluvy tak, aby sa neznížili nadtarifné zložky platu. Chcú sa tiež stretávať s mladými školskými zamestnancami ...

Motivačné štipendiá pre talentovaných maturantov, ktorí chcú študovať na Slovensku, by mali začať vyplácať čoskoroGarancia

28.11.2022, Zdroj: SITA

... Motivačné štipendiá pre talentovaných maturantov, ktorí sa rozhodli študovať na Slovensku, by sa mali začať vyplácať čoskoro. Výber štipendistov bol ukončený a zanedlho by mali byť podpísané zmluvy s vysokými školami, ktoré budú štipendiá vyplácať podľa výsledkov výberu. Štátny tajomník rezortu školstva ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 374/2022 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území UkrajinyGarancia

25.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ustanoviť nariadením vlády na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie ...

Študenti môžu žiadať o pôžičky z Fondu na podporu vzdelávaniaGarancia

25.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: SITA

... Zdroj: Verlag Dashöfer Študenti môžu žiadať o pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania. Termínom na podanie žiadosti je 30. november. V akademickom roku 2022/2023 je na študentské pôžičky vyčlenených sedem miliónov eur, teda Fond by mal byť schopný podporiť všetkých študentov, ktorí o pôžičku požiadajú ...

Agentúra odmieta tvrdenia rezortu školstva o projekte Nový školský internet a označuje ich za nepravdivéGarancia

25.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: SITA

... Zdroj: Verlag Dashöfer Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) odmieta tvrdenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) o projekte Nový školský internet a označuje ich za nepravdivé. Agentúra tvrdí, že nemohla participovať na projekte, ktorý vykazoval porušovanie ...

Základná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školyGarancia

24.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., 22.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., 22.11.2022   Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):       Názov vnútropodnikovej smernice:   Volebný poriadok rady školy    Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Minimálny počet žiakov v triede základnej školyArchív

20.6.2018, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje najnižší počet žiakov na základnej škole v § 29 ods. 8 nasledovne: Najnižší počet žiakov v triede základnej školy je osem žiakov v ...

Odchod do starobného dôchodku - vzorArchív

13.8.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD. Stiahnuť vzor Vec: Návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou Podpísaný .......................... .............................., pracujem pri zamestnávateľa/-ovi na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1. 6. 2016 ako ............................. a týmto navrhujem ukončiť pracovný ...

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodkuArchív

15.8.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD. Ak chce zamestnanec ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom z dôvodu odchodu do (predčasného) starobného dôchodku, je potrebné vychádzať z ustanovenia § 59 zákona č. 311/2001 Z. z. , ktoré vymedzuje spôsoby skončenia pracovného pomeru (nielen pri odchode do dôchodku). Uvedené ...

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiGarancia

15.8.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť vzor Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti:.................................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

24.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2023

30.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 5.12.2022

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v školskej legislatíve v roku 2023

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 9.12.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV