dnes je 6.6.2023

Dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálneGarancia

30.11.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomArchív

1.1.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obciArchív

1.1.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Pracovná náplň vedúcej školskej jedálneGarancia

14.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obciArchív

1.2.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Stredná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoruArchív

1.2.2023, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcouArchív

1.2.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcouArchív

1.2.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtovanie faktúry za odber obedov v školskej jedálniGarancia

21.4.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obciArchív

1.2.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcouArchív

1.1.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoruArchív

1.2.2023, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálne výzvy - Odstránenie dvojzmnennej prevádzky v ZŠGarancia

7.9.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Žiadosť o zaradenie do sieteArchív

1.2.2023, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023

Základná škola - Žiadosť o zaradenie do sieteArchív

1.2.2023, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálne výzvy - Zvyšovanie kapacít základných škôlGarancia

12.9.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcouArchív

1.2.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťaGarancia

15.3.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva na zvýšenie kapacít základných škôlGarancia

4.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôlGarancia

4.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Materská škola - Žiadosť o zaradenie do sieteArchív

1.1.2023, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcouArchív

1.2.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora MBA,  Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcouArchív

1.1.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálne výzvy - Zvyšovanie kapacít materských škôlGarancia

14.9.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

1.2.2023, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácieGarancia

10.5.2022, Zdroj: Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoruArchív

1.1.2023, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Spôsob vedenia účtovníctvaArchív

1.2.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Spôsob vedenia účtovníctvaArchív

29.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

1.2.2023, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020

Stredná škola - Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatokArchív

1.2.2023, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská škola - Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatokArchív

1.1.2023, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatokArchív

1.2.2023, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

1.1.2023, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Spôsob vedenia účtovníctvaArchív

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer