dnes je 7.2.2023

Základná škola - Smernica - Požiarne poplachové smerniceArchív

7.4.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Ing. Jozef Mikula, Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Štatút rady školyArchív

30.6.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Škola v prírodeGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica o vykonaní inventarizácieArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - EvalváciaGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Základná škola - Smernica o upratovaní priestorov školyGarancia

22.11.2022, Ing. Ján Malina, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoruGarancia

22.11.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyArchív

28.2.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o pravidlách BOZPArchív

21.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Požiarna ochranaArchív

27.4.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vybavovaní sťažnostíArchív

6.4.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica ku školeniam BOZPArchív

22.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Požiarna identifikačná karta školyArchív

10.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školyGarancia

24.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., 22.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

4.7.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

1.6.2020, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícArchív

26.5.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmiArchív

23.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o účtovaní výnosov v príspevkovej organizáciiArchív

20.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vedení účtovníctva v príspevkovej organizáciiArchív

21.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o štruktúre kariérových pozíciíGarancia

3.6.2022, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o transferoch v účtovnej jednotkeArchív

25.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Požiarny evakuačný plánArchív

11.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladneArchív

18.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica upravujúca škodové konanieArchív

3.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Riešenie šikanovania žiakovGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020

Základná škola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomArchív

30.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica ku školeniam o inšpekcii práceArchív

23.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Klasifikačný poriadok ZŠGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Základná škola - Smernica - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v školeArchív

8.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola -Smernica zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v školeArchív

8.2.2022, Ing. Miroslav Mačuha, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica pre zostavenie účtovnej závierkyArchív

1.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obciGarancia

22.11.2022, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica - Potrebné zabezpečenie pri práci s obrazovým terminálomArchív

11.4.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o uzatvorení súvahových účtov v rozpočtovej organizáciiArchív

19.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Scenár vyučovacej hodiny Dopravná výchovaGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022

Základná škola - Smernica o uzatvorení súvahových účtov v príspevkovej organizáciiArchív

19.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčovArchív

1.6.2020, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vedení účtovníctva v rozpočtovej organizáciiArchív

21.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na miesteArchív

26.9.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práciArchív

14.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o ochrane nefajčiarov v priestoroch spoločnostiArchív

12.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o dlhodobom majetku v účtovnej jednotkeArchív

25.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné školy - Smernica o vedení účtovníctva v účtovnej jednotkeArchív

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Požiarna ochrana - základná dokumentáciaArchív

27.4.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o účtovaní výnosov v rozpočtovej organizáciiArchív

20.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer