dnes je 27.9.2022

Základná ąkola - Smernica - Poľiarne poplachové smerniceGarancia

7.4.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Ing. Jozef Mikula, Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, PhD., Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica - EvalváciaArchív

31.1.2018, JUDr. Simona Laktiąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica - ©tatút rady ąkolyGarancia

30.6.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica - ©kola v prírodeGarancia

29.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica - Poľiarna ochranaGarancia

27.4.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o vybavovaní s»aľnostíGarancia

6.4.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica ku ąkoleniam BOZPGarancia

22.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica o pravidlách BOZPGarancia

21.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

4.7.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Mgr Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Základná ąkola - Smernica o upratovaní priestorov ąkolyGarancia

14.4.2022, Ing. Ján Malina, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základné ąkoly - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícGarancia

26.5.2022, JUDr. Simona Laktiąová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomGarancia

7.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica o zásadách vedenia pokladneGarancia

18.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica - Poľiarna identifikačná karta ąkolyGarancia

10.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná ąkola - Smernica - Volebný poriadok rady ąkolyGarancia

1.7.2022, JUDr. Simona Laktiąová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica o vykonaní inventarizácieGarancia

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

1.6.2020, JUDr. Milada Illaąová, JUDr. Simona Laktiąová, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o podrobnostiach o poľiadavkách na osvetlenie pri práciGarancia

14.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred poľiarmiGarancia

23.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná ąkola - Smernica o ochrane nefajčiarov v priestoroch spoločnostiGarancia

12.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásobGarancia

1.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o evidencii, výdaji a pouľívaní kµúčovArchív

1.6.2020, JUDr. Milada Illaąová, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o vyhodnotení cvičného poľiarneho poplachuGarancia

29.4.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o dlhodobom majetku v účtovnej jednotkeGarancia

25.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné ąkoly - Smernica o vedení účtovníctva v účtovnej jednotkeGarancia

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o účtovaní výnosov v rozpočtovej organizáciiGarancia

20.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Smernica - Poľiarna ochrana - základná dokumentáciaGarancia

27.4.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoruGarancia

31.5.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica o transferoch v účtovnej jednotkeGarancia

25.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica upravujúca ąkodové konanieGarancia

3.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o ątruktúre kariérových pozíciíGarancia

3.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica pre zostavenie účtovnej závierkyGarancia

1.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica ku ąkoleniam o inąpekcii práceGarancia

23.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná ąkola - Smernica o protispoločenskej činnosti pre obec a samosprávny krajGarancia

18.5.2021, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Simona Skirkaničová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Interná smernica o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účelyGarancia

7.2.2022, JUDr. Simona Laktiąová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Dr. Jozef Sýkora, MBA,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomociGarancia

15.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula,, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica - Vybavovanie s»aľností príloha č. 2Garancia

5.4.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Najnovąie články
viac článkov