Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2019

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Dopravná výchova

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
22.7.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Bratislava
Tel.: 02/32182759
Fax.: 02/32182739
e-mail: ip.bratislava@ba.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Právna úprava sľubu odškodneniaGarancia

11.7.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Sľub odškodnenia je upravený v § 725 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Patrí medzi absolútne obchody v súlade s § 261 ods. 6 písm. e) Obchodného zákonníka. Vzťahuje sa preto na všetky subjekty, právnické aj fyzické osoby, aj ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor sľubu odškodneniaGarancia

11.7.2019, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ...................... (obchodné meno) ........................................... (sídlo) ............................................. (IČO) zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......... oddiel Sa, vložka ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Určenie úväzku učiteľa v špeciálnej triede základnej školy v roku 2019Garancia

24.6.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogický zamestnanec je zamestnaný v zmysle pracovnej zmluvy na druh práce - učiteľka špeciálnej triedy v bežnej základnej skole, na dobu neurčitú. Ako prvé ukončené vysokoškolské vzdelanie má ukončené primárne vzdelávanie, pre ročníky 1. - 4. ...
viac

Platnosť kreditov učiteľa v roku 2019Garancia

19.6.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postupujeme správne, ak zamestnancovi, ktorý získal kredity 4. 7. 2012 po 7 rokoch zrušíme kreditový príplatok? Ktoré kredity majú neobmedzenú platnosť a ktoré 7 ročnú? Po novom platia kredity do roku 2024, ale kedy získané? Ing. Jarmila Belešová Pohľad ...
viac

Požiadavky na výkon funkcie vedúceho ŠKD v roku 2019Garancia

17.6.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento rok nám pribudlo viac detí do ŠKD pri základnej škole. Uvažujeme o treťom oddelení. Doteraz sme nepotrebovali vedúceho v ŠKD. Pri troch oddeleniach ho mať budeme musieť. Žiadny so zamestnancov, ktorí pracujú v ŠKD nemá 1. atestáciu ani funkčné vzdelávanie. ...
viac

Prestup žiaka zo zahraničia do slovenskej ZŠ v roku 2019Garancia

12.6.2019, JUDr. Žaneta Surmajová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme Vás poprosiť o stanovisko ako máme legislatívne postupovať, keď sme dostali žiadosť od matky chlapca, ktorý skončil 4. ročník základnej školy v Belgicku a chce nastúpiť do našej základnej školy od 1. 9. 2019 opäť do 4. ročníka. Slovenský jazyk ...
viac

Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedkuGarancia

4.6.2019, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Andrea Kubányiová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Zmluva o nájme dopravného prostriedku je ako osobitný typ nájmu upravená v ustanoveniach § 630 až 637 OBCHZ. Ide o dispozitívnu úpravu, od ktorej sa zmluvné strany (s výnimkou základných ustanovení v § 630 ) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedkuGarancia

4.6.2019, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Andrea Kubányiová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTIEDKU uzatvorená podľa § 630 Obchodného zákonníka v platnom znení   medzi Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................................................ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Právna úprava zmluvy o skladovaníGarancia

4.6.2019, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava zmluvy o skladovaní je obsiahnutá v § 527 až § 535 ObchZ (Obchodného zákonníka). Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma. Skladovateľ i ukladateľ musia byť podnikateľmi. Podľa judikatúry, ak ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o skladovaníGarancia

4.6.2019, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O SKLADOVANÍ uzavretá podľa § 527 ObchZ .   medzi Skladovateľom: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .............................................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Platnosť kreditov v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za ...
viac

Príplatok za činnosť triedneho učiteľaArchív

1.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v súlade s § 13a a § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
viac

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.8.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
25.9.2019, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: