Darček mesiaca
Kniha - Máme dieťa s poruchou sluchu 1

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Dopravná výchova

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Košice
Tel.: 055/6002301
Fax.: 055/6335482
e-mail: ip.kosice@ke.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Prevencia sociálno-patologických prejavov a porúch správania u žiakov

Prevencia sociálno-patologických prejavov a porúch správania u žiakovGarancia

9.1.2019, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prevencia sociálno-patologických javov a prejavov u detí - žiakov, je v súčasnej edukácii dôležitou témou a aj oblasťou záujmu mnohých pedagógov, špeciálnych pedagógov a psychológov. Výchova žiakov úzko súvisí najmä s prevenciou. ...
viac
Zamestnávatelia v priemysle vítajú zákon o celoživotnom vzdelávaní

Zamestnávatelia v priemysle vítajú zákon o celoživotnom vzdelávaníGarancia

2.1.2019, Zdroj: TASR (http://www.tasr.sk/)
Zamestnávatelia v priemysle vítajú pripravovaný zákon o celoživotnom vzdelávaní z dielne ministerstva školstva. Postupné zavedenie uznávania skúseností a výsledkov predchádzajúceho učenia umožní podľa nich získanie kvalifikácie, ktorá je požadovaná trhom práce ...
viac
Slovenskí žiaci potvrdili svoje kvality aj v zahraničí

Slovenskí žiaci potvrdili svoje kvality aj v zahraničíGarancia

21.12.2018, Zdroj: TASR (http://www.tasr.sk/)
Mladí slovenskí vedci zaznamenali v Botswane významný úspech. Z medzinárodnej súťaže Olympiáda mladých vedcov (IJSO) si 6 žiakov slovenských škôl odnieslo tri bronzové medaily. Štvrtá im unikla iba o zlomok bodu. V konkurencii viac ako dvesto účastníkov zo 42 ...
viac

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)Garancia

19.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca, titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA  § 67 ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: .......................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradeniaGarancia

19.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor ( označenie zamestnávateľa:  Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO) PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE podľa  § 63 ods. 2 ZP Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
NKÚ potvrdilo správne nastavený proces ministerstva vo veci transformácie SAV

NKÚ potvrdilo správne nastavený proces ministerstva vo veci transformácie SAVGarancia

19.12.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR konštatuje, že z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o Slovenskej akadémii vied vyplýva, že všetky argumenty, ktoré rezort k spolitizovanej kauze SAV vyslovil, boli správne. Ministerstvo školstva, ...
viac

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácieGarancia

18.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Vzor ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTARIZÁCIE ( § 184 Zákonníka práce )   Zamestnávateľ: Názov spoločnosti: .............................................................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnancaGarancia

18.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. 12.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. 12.12.2018 Stiahnuť vzor (Identifikačné údaje zamestnanca) NÁVRH NA SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU PODĽA  § 60  ZÁKONNÍKA PRÁCE   Zamestnávateľ:    Názov spoločnosti: ................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)Garancia

18.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor Výpoveď zamestnávateľa podľa  § 63 ods. 1  písm. e) Zákonníka práce Názov a sídlo spoločnosti: IČO: ............................................................................. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)Garancia

18.12.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Stiahnuť vzor (Označenie Zamestnávateľa , Názov a sídlo spoločnosti, IČO.) VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 63 ods. 1 písm. a)  bod 1 Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Príplatok za činnosť triedneho učiteľaArchív

1.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v súlade s § 13a a § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
viac

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  ...
viac

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

23.10.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2019 Z.z. novela op. č. 419/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2019 v čiastke č. 1)
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 5/2019 Z.z. novela zák. č. 369/1990 Zb. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 6/2019 Z.z. novela zák. č. 171/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 8/2019 Z.z. o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 10.1.2019 v čiastke č. 4)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
12.3.2019, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: