Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2019

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Labák I.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2019 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Nitra
Tel.: 037/6933801
Fax.: 037/7415241
e-mail: ip.nitra@nr.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťaGarancia

27.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na stiahnutie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (vzor) Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu na podporu stravovacích návykov dieťaťa v zmysle § 10 ods. 4 písmeno a) zákona č. 544/2010 Z. z.
viac

Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmovGarancia

15.5.2019, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. Druhým najrozšírenejším spôsobom vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy. Najčastejšie sa vykonáva zároveň s exekúciou prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Aby k tomuto ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Využitie hier v začiatkoch školskej dochádzkyGarancia

15.5.2019, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úspešný začiatok školskej dochádzky predpokladá, aby dieťa disponovalo primerane rozvinutými schopnosťami a vlastnosťami potrebnými pre jeho učenie. Od apríla sú mnohí žiaci zapísaní do prvých ročníkov základných škôl a o pár mesiacov ...
viac

Parlament prelomil veto zákona o pedagogických a odborných zamestnancochGarancia

13.5.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Poslanci Národnej rady SR na dnešnej parlamentnej schôdzi prelomili veto prezidenta Slovenskej republiky v prípade zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Poslanci Národnej rady SR na dnešnej parlamentnej schôdzi prelomili veto ...
viac
Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancochGarancia

9.5.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 2. apríla 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky v III. čítaní nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý komplexne upravuje a mení doterajší systém. V ...
viac
Centrá poradenstva a prevencie môžu získať príspevok na protidrogovú prevenciu

Centrá poradenstva a prevencie môžu získať príspevok na protidrogovú prevenciuGarancia

8.5.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Aj v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí rozvojové projekty v oblasti protidrogovej prevencie. Na tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu 32 000 eur. Termín na podávanie žiadostí je do 24. mája 2019. Aj v tomto roku Ministerstvo ...
viac
Daňové posúdenie škody nezavinenej subjektom verejnej správy

Daňové posúdenie škody nezavinenej subjektom verejnej správyGarancia

6.5.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov upravuje uznateľnosť škody do daňových výdavkov predovšetkým na základe kritéria zavinenia. V prípade škôd zavinených daňovníkom ZDP dáva možnosť uznania nákladov ...
viac

Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazuGarancia

3.5.2019, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM. Stiahnuť vzor Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu Okresný súd........................ ........................ ........................ V .................... dňa ........ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancomGarancia

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účte 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnanca na úhradu cestovných výdavkov. Účet 333 je pasívny účet a jeho konečný zostatok sa vykazuje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomGarancia

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancovi sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancovi. Účet ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Platnosť kreditov v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za ...
viac

Príplatok za činnosť triedneho učiteľaArchív

1.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v súlade s § 13a a § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
viac

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 01.01.2019Garancia

12.11.2018, JUDr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti v rámci športových škôl na stredných školách existuje len jeden typ škôl, a to Športové gymnáziá. Tieto, športové gymnáziá sú zamerané na žiakov - športovcov, ktorí sú schopní popri športe zvládnuť aj gymnaziálne štúdium. ...
viac

Minimálny počet žiakov v triede základnej školyGarancia

20.6.2018, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje najnižší počet žiakov na základnej škole v § 29 ods. 8 nasledovne: Najnižší počet žiakov v ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 140/2019 Z.z. novela zák. č. 396/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (vyšlo dňa: 3.6.2019 v čiastke č. 58)
  • 153/2019 Z.z. novela zák. č. 328/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2019 v čiastke č. 58)
  • 155/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 158/2019 Z.z. novela zák. č. 229/1991 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2019 v čiastke č. 60)
  • 162/2019 Z.z. novela vyhl. č. 89/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 163/2019 Z.z. novela vyhl. č. 84/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 166/2019 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.8.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
25.9.2019, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: