dnes je 23.10.2021

Najnovšie

DoučovanieGarancia

21.10.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „ Spolu úspešnejší 2021 ” na obdobie od 15. októbra 2021 - 31. decembra 2021. Cieľom programu doučovania žiakov stredných ...

Minister školstva: Čakajú nás najväčšie reformné zmeny v školstveGarancia

21.10.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Ministerstvo školstva v týchto týždňoch prináša kľúčové reformy, ktoré skokovo posunú školstvo do 21. storočia. Základom zmien v školstve sú tri hlavné zákony, ktoré aktuálne schválila Národná rada SR. Vďaka novelám zákonov bude možné zmeniť obsah vzdelávania, výrazne digitalizovať školstvo, podporiť ...

Zmeny na školách sa dajú dosiahnuť aj rýchlymi riešeniami. Ministerstvu pomôžu svetoví expertiGarancia

21.10.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa inovatívny projekt podporovaný z Nástroja technickej pomoci Európskej komisie, ktorý zvýši kvalitu vzdelávania na základných školách prostredníctvom lepšieho využívania informačných technológii počas vyučovania. Program pod názvom Projektový šprint ...

Príprava a vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je témou druhého kola spoločných stretnutí k tvorbe stratégie inkluzívneho vzdelávaniaGarancia

21.10.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Ministerstvo školstva je opäť o krok bližšie k prijatiu stratégie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. V najbližších dňoch budú predstavení odborní garanti, ktorí sú tvorcami jednotlivých oblastí. Ministerstvo školstva je opäť o krok bližšie k prijatiu stratégie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku ...

Štátna tajomníčka S. Síthová: Dvojzmenná prevádzka škôl v 21. storočí je nemysliteľnáGarancia

20.10.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Od diskutovania k činom. Po rokoch debát o odstránení dvojzmenných prevádzok, rezort školstva pod vedením štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlany Síthovej pristúpil v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR k ich skutočnému riešeniu. Na tento účel ...

10. ročník IT Fitness Testu bol rekordný, zapojilo sa doň takmer 45-tisíc ľudíGarancia

20.10.2021, Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

... V porovnaní s minulým rokom sú však výsledky najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku horšie. Autori to pripisujú vyššiemu počtu respondentov a škôl, ktoré sa do testovania zapojili. V porovnaní s minulým rokom sú však výsledky najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku ...

Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoruGarancia

19.10.2021, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o dotáciu na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy, a to „ Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru ”. Hlavným ...

Do konca roka 2021 má vzniknúť manuál pre debarierizáciu škôlGarancia

18.10.2021, Zdroj: SITA

... Do konca roka 2021 má vzniknúť manuál debarierizácie škôl, ktorý sa zameria aj na žiakov so zrakovým znevýhodnením. Dôraz sa bude klásť napríklad na zvukový výstup vo výťahoch, označenie miestnosti braillovým písmom, vodiace lišty po krajoch na stene či označené rohy stolov. Odporučí aj dodržiavanie ...

Väčšina učiteľov nie je zatiaľ pripravená na zmeny modelu odmeňovaniaGarancia

18.10.2021, Zdroj: SITA

... Väčšina oslovených učiteľov nie je zatiaľ pripravená na zmeny modelu odmeňovania založenom najmä na výsledkoch hodnotenia ich práce. Vyplýva to zo zisťovania Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), na ktorom sa na začiatku minulého školského roka do uzatvorenia škôl pre pandémiu zúčastnilo 304 učiteľov z 18 ...

Ministerstvo pripravilo návrh, ktorý umožní špeciálne financovanie najvýkonnejších pracovískGarancia

15.10.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má pripravený aj návrh, ktorý by umožnil v tomto aj v budúcom roku špeciálne financovanie najvýkonnejších pracovísk. Rezort to uviedol pre agentúru SITA v reakcii na upozornenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) týkajúce sa zníženia ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním. Štátna rozpočtová ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Platnosť kreditov v roku 2019Archív

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za profesijný rozvoj môže zamestnanec získavať ...

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovGarancia

7.3.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová ; ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Náklady V zákone o účtovníctve je náklad definovaný ako zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Príprava a realizácia školy v prírode s využitím lesnej pedagogiky

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 27.10.2021

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Atestačné konanie MŠ

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 3.11.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV