dnes je 30.3.2020
Najnovšie

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

27.3.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)omimoriadnom prerušení vyučovania vškolách aprevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. ...

Prezidentka podpísala zákony, ktoré súvisia s aktuálnou krízou

27.3.2020, Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Prezidentka Zuzana Čapútova podpísala zákony, ktoré súvisia s aktuálnou krízou. Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 26. marca 2020 podpísala dva zákony, ktoré NR SR prijala v súvislosti s aktuálnou krízou. Zákon z 25. marca 2020 o niektorých mimoriadnych ...

Dnes bolo spustené poradenské call centrum rezortu školstva

26.3.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Učitelia a rodičia samôžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami kaktuálnejsituáciišíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. Učitelia a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii ...

NR SR schválila ministrovi školstva právo vo výnimočných situáciách meniť zákonom dané termíny v rámci organizácie školského roka

26.3.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Minister školstva bude po novom môcť v jednoznačne vymedzených situáciách rozhodnúť o termínoch prijímacích skúšok, zápisov do základnej školy či maturitných skúšok mimo termínov ustanovených zákonom o výchove a vzdelávaní. Minister školstva bude po novom môcť ...

COVID-19: Vláda predstavila nové opatrenia. Čo pre Vás znemanajú?

26.3.2020, Zdroj: AK Nechala & Co.

Vláda SR na svoje včerajšie zasadnutie predložila návrh zákona na riešenie krízovej situácie spôsobenej šíriacou sa pandémiou COVID-19. Návrh zákona zahŕňa 7 opatrení amal by byť prerokovaný parlamentom vskrátenom legislatívnom konaní. Vláda SR na svoje ...

NRSR: Minister školstva by pre mimoriadnu situáciu mohol meniť termíny testovaní

25.3.2020, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

V jednoznačne vymedzených situáciách má byť po novom umožnené ministrovi školstva rozhodnúť o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka mimo limitov ustanovených zákonom o výchove a vzdelávaní. V jednoznačne vymedzených situáciách má byť po novom ...

ÚVZ SR: Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu a iné)

24.3.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné: Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného ...

Ďalšie zistenia o slovenských učiteľoch v treťom cykle štúdie OECD TALIS 2018

24.3.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

OECD dnes zverejňuje ďalšie zistenia oučiteľoch v2. časti medzinárodnej správy TALIS 2018. Medzinárodná štúdia OECD ovyučovaní avzdelávaní TALIS (Teaching and Learning International Study) je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov. ...

Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

24.3.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu ašportu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu ...

Opatrenia, ktoré sú známe k 24.3.2020

24.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opatrenia, ktoré sú známe k 24.3.2020 Opatrenia, ktoré sú známe k 24.3.2020: - nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné, - budeme musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup v rade - v nedeľu bude sanitárny deň pre obchody - potraviny, ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)Garancia

12.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor (Označenie Zamestnávateľa , Názov a sídlo spoločnosti, IČO.) VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 63 ods. 1 písm. a)  bod 1 ZP Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ........................................... Adresa trvalého pobytu: ........................................... Dátum narodenia: ..................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účet 211 - PokladnicaArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti (bankovky a mince), šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, napr. poukážky na odber tovaru a služieb. Súčasťou pokladničnej ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

10.6.2020, Banská Bystrica, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

28.9.2020, Bratislava, PhDr. Mária Munková

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Informácie a opatrenia počas núdzového stavu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV