Darček mesiaca
Sťažnosti na školách od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zelená spolupráca

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.8.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Úrad verejného zdravotníctva SR
Tel.: 02/44372743
Fax.: 
e-mail: uvzsr@uvzsr.sk, podatelna@uvzsr.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Prevádzkovateľom detských dopravných ihrísk prispelo ministerstva školstva sumou 150 000 eur

Prevádzkovateľom detských dopravných ihrísk prispelo ministerstva školstva sumou 150 000 eurGarancia

15.8.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Celkovo 35 prevádzkovateľov detských dopravných ihrísk si v tomto roku rozdelilo sumu 150 000 eur určenú na podporu praktického výcviku žiakov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj touto cestou prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti školákov v ...
viac
Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRGarancia

13.8.2018, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Úrad na ochranu osobných údajov SR sa v poslednom mesiaci intenzívne zaoberal spracúvaním osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to aj v súvislosti s rastúcim záujmom verejnosti o danú problematiku. Na úrad sa ...
viac
Vyučovacie metódy a práca s textom v edukačnom procese

Vyučovacie metódy a práca s textom v edukačnom proceseGarancia

13.8.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Efektivita vyučovacieho procesu je výrazne podmienená adekvátnou voľbou vyučovacích metód. Učitelia o nich v rámci svojich príprav vopred premýšľajú, plánujú a prispôsobujú rôznym podmienkam tak, aby ich mohli čo najlepšie uplatňovať ...
viac
ŠKOLSTVO: Bez komplexnej reformy systému vzdelávania stratí Slovensko najlepšiu časť absolventov, tvrdia zamestnávatelia

ŠKOLSTVO: Bez komplexnej reformy systému vzdelávania stratí Slovensko najlepšiu časť absolventov, tvrdia zamestnávateliaGarancia

10.8.2018, Zdroj: Republiková únia zamestnávateľov
Bez komplexnej reformy systému vzdelávania stratí Slovensko najlepšiu časť absolventov, z ktorých bude čoraz viac hľadať uplatnenie v zahraničí. Tvrdí to Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vo svojej tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala Michaela ...
viac
Rezort školstva podporil 45 projektov environmentálnej výchovy a využívania grafických systémov

Rezort školstva podporil 45 projektov environmentálnej výchovy a využívania grafických systémovGarancia

8.8.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dobrodružná cesta kvapky vody, Vtáčie mestečko v náručí hôr či Zachráň včelu, zachrániš svet. To sú len niektoré z 29 podporených projektov základných a stredných škôl, ktoré v tomto roku získali finančný príspevok z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a ...
viac
ŠKOLSTVO: Ministerstvo pôdohospodárstva opätovne otvorilo možnosť predkladať projektové zámery na materské školy

ŠKOLSTVO: Ministerstvo pôdohospodárstva opätovne otvorilo možnosť predkladať projektové zámery na materské školyGarancia

8.8.2018, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo na zvýšenie kapacít materských škôl 81 miliónov eur, vďaka čomu vzniknú tisíce nových miest Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka znovu otvára možnosť predkladať projekty na materské školy pre tých, ktorí ...
viac
Individualizácia a diferenciácia vo vyučovaní

Individualizácia a diferenciácia vo vyučovaníGarancia

6.8.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Neexistujú triedy, v ktorých by mali všetci žiaci rovnaké alebo aspoň podobné predpoklady a záujem o učenie. Každý človek iný, vo svojej podstate jedinečný, výnimočný, aj preto má rôzne motívy, sklony, postoje, disponuje odlišnými ...
viac
Nové pravidlá pre osemročné gymnáziá

Nové pravidlá pre osemročné gymnáziáGarancia

1.8.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol po rokovaniach Národnej Rady Slovenskej republiky uverejnený zákon č. 210/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
viac
MŠ SR: Veľmi radi zvážime, ak nám budú predložené iné alternatívy poskytovania internetu pre školy

MŠ SR: Veľmi radi zvážime, ak nám budú predložené iné alternatívy poskytovania internetu pre školyGarancia

30.7.2018, Zdroj: SITA
Kým podľa Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu pripojenie od lokálneho poskytovateľa stojí školu zvyčajne 10 až 15 eur mesačne, za jedno pripojenie v rámci Infoveku dnes Slovak Telekom inkasuje v priemere takmer 150 eur Veľmi radi zvážime, ak nám budú ...
viac
Vládne štipendiá Slovenskej republiky pre akademický rok 2018/19

Vládne štipendiá Slovenskej republiky pre akademický rok 2018/19Garancia

30.7.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Celkovo 109 mladých ľudí (48 študentov pochádzajúcich zo 16 rozvojových krajín a 61 krajanov) zavíta od budúceho akademického roka na Slovensko, aby sa vďaka poskytnutému vládnemu štipendiu mohli stať študentmi slovenských vysokých škôl. Nastúpia na štúdium vo ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Analýza rizik zpracování osobních údajů podle GDPRArchív

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Analýza rizík spracovanie osobných údajov podľa GDPRAnalýza rizík spracovanie osobných údajov Názov školy alebo školského zariadenia podľa zriaďovacej listiny Štruktúra analýzy vychádza do týchto častí: 1. analýza informácií; 2. kritériá hodnotenia rizika, ...
viac

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 210/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 212/2018 Z.z. novela zák. č. 162/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 221/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 189/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 231/2018 Z.z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 232/2018 Z.z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 233/2018 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
4.9.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: