dnes je 9.8.2020

Najnovšie

Dve výzvy v oblasti vedy a výskumu na pomoc v boji proti COVID-19 sú vyhlásenéGarancia

7.8.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 05.08.2020 dve výzvy na dopytovo-orientované projekty v oblasti vedy a výskumu zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii COVID-19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ...

Ľ. Paulis: Trváme na tom, že projekty na vedu a výskum sa nemajú posudzovať podľa politických kritériíGarancia

6.8.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR trvá na tom, že je správne, aby hodnotenie projektov na podporu vedy a výskumu podliehalo odborníkom. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a ...

O zaradení žiakov do špeciálnych tried či škôl by sa malo rozhodovať opakovane, tvrdí Duchoňová

5.8.2020, Zdroj: SITA

O zaradení žiakov do špeciálnych tried či škôl by sa malo rozhodovať opakovane, a to počas celej povinnej školskej dochádzky. Všetci súčasní žiaci špeciálnych tried a škôl by tak mali byť opätovne hodnotení prostredníctvom skríningu. Žiaci, u ktorých sa nezistí ...

Učitelia opúšťajú svoje povolanie pre vek, mzdu či atraktívnejšie ponuky zamestnania

5.8.2020, Zdroj: SITA

Na rozhodnutie opustiť povolanie učiteľa nevplýva len vek, ale aj mzda či atraktívnejšie alternatívne ponuky zamestnania. Vyplýva to zo spoločného výskumu Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) v ...

Výskum učiteľov: Aké faktory vplývajú na fluktuáciu učiteľov?

5.8.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prečo učiteľky a učitelia základných škôl a osemročných gymnázií zvažujú zmenu svojho zamestnania? Odpoveď na túto otázku zisťoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) spolu s analytikmi Inštitútu vzdelávacej politiky v rámci realizácie ...

Ministerstvo školstva plánuje sprehľadniť financovanie výskumu a zjednotiť systém podávania žiadostí o grant

3.8.2020, Zdroj: SITA

Sprehľadnenie financovania výskumu a vedy, zjednotenie systému podávania žiadostí o grant či zmapovanie vedeckej infraštruktúry sú niektoré z bodov, na ktoré sa chce zamerať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Pre agentúru SITA to povedal ...

Žiaci na druhom stupni základných škôl by sa mohli od septembra 2021 vzdelávať aj doma

30.7.2020, Zdroj: SITA

Žiaci na druhom stupni základných škôl by sa mohli od septembra 2021 vzdelávať aj doma. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Pripomenul, že už ako opozičný poslanec podával návrh na ...

Stredná škola - Smernica ku školeniam o inšpekcii práceGarancia

29.7.2020, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO)         Názov vnútropodnikovej smernice     Prevádzkový predpis k oboznamovaniu o inšpekcii práce   Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Stredná škola - Osnova oboznamovania detí/žiakov o bezpečnosti a ochrane zdraviaGarancia

29.7.2020, Ing. Jozef Mikula, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Osnova oboznamovania detí/žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia Pri zabezpečovaní je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Stredná škola - Správa zo spoločnej previerky bezpečnosti práce pracovného prostrediaGarancia

29.7.2020, Ing. Jozef Mikula, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor S P R Á V A zo spoločnej previerky bezpečnosti práce a pracovného prostredia ktorá bola vykonaná v mesiaci ....................vo firme .............     Zúčastnení: zástupca zamestnávateľa : zástupca ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najčítanejšie

Účet 211 - PokladnicaArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti (bankovky a mince), šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, napr. poukážky na odber tovaru a služieb. Súčasťou pokladničnej ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Účet 501 - Spotreba materiáluArchív

8.12.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtujú účtovné jednotky v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob (spôsob A alebo spôsob B účtovania zásob) hlavne o: 1. spotrebe materiálu, pričom do materiálu patria ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účet 321 - DodávateliaArchív

8.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 321 - Dodávatelia je pasívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok sa vykazuje v súvahe na strane pasív. Na tomto účte sa účtujú záväzky voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Neúčtujú ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Elektronická komunikácia a elektronický podpis

11.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Od 1. júla 2016 je účinné nové nariadenie Európskej únie eIDAS. V súvislosti s touto úpravou bol schválený nový Zákon o dôveryhodných službách, ktorým sa zároveň zrušil predchádzajúci Zákon o elektronických podpisoch. Prihláška tu!

Incoterms® 2020 - pravidlá a ich správne uplatňovanie v praxi

14.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Naučte sa orientovať v problematike používania pravidiel Incoterms® 2020 , a tým si uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovať dodávky tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

17.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

20.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

25.8.2020, ONLINE alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

26.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

27.8.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v daniach a účtovníctve v roku 2020

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 11.8.2020

Čas konania: 14:00 - 15:00

Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 13.8.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV