Darček mesiaca
Smernica pre školy o verejnom obstarávaní v roku 2019

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vianočný projekt tvárne auto

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2019 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Predaj tlačených noriem a publikácií na objednávku
Tel.: 0948/976002
Fax.: 02/654 28 845
e-mail: shop@sutn.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Výzva z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuGarancia

20.3.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil v súlade s aktuálne platnou legislatívou výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prípravu analytických kapacít, vzdelávacích a odborných ...
viac

Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2019Garancia

19.3.2019, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Regionálne školstvo Zmeny školského zákona Novela č. 440/2015 Z. z. nový druh strednej školy - stredná športová škola - zabezpečenie duálnej kariéry športovca - športovec po skončení aktívnej kariéry bude svojím povolaním uplatniteľný v  ...
viac

Ukončenie týždňa písomných maturít a ďalšie kroky smerujúce k výsledkom žiakovGarancia

18.3.2019, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zdroj: Verlag Dashöfer
V piatok 15. marca 2019 ukončilo takmer 2 000 maturantov zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín týždeň písomných maturít. Týmto dňom sa tak uzatvára týždeň písomných maturít pre viac než 43 000 ...
viac

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - se zohledněním směrnice GDPRGarancia

15.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Žiadosť o prijatie dieťaťa predškolského vzdelávania - so zohľadnením smernica GDPRMateřská škola Slnečnica., Praha 10 - Záhradné Mesto, Slnečnicové 23 Registr.č. ........................ .. Č.j. : .................. Žiadam ako zákonný zástupca dieťaťa: Meno a ...
viac

Vzor - Darovací smlouva pro ŠPO - dárcem je fyzická osobaGarancia

14.3.2019, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor - Darovacia zmluva pre spo - darcom je fyzická osobaDarovací zmluva - darcom je fyzická osoba (PRE skolsky PRÁVNICKEJ OSOBY) Zmluvné strany: Meno a priezvisko: ......................... Trvalý pobyt: adresa vrátane smerovacieho čísla Dátum narodenia: ...... ...
viac

Vzor - Darovací smlouva pro ŠPO - dárcem je právnická osobaGarancia

14.3.2019, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzor - Darovacia zmluva pre spo - darcom je právnická osobaDarovací zmluva - darcom je právnická osoba (PRE skolsky PRÁVNICKEJ OSOBY) Zmluvné strany: Obchodné meno korporácie: ........................................ So sídlom: .................................. ...
viac
Výchovné problémy u žiakov

Výchovné problémy u žiakovGarancia

13.3.2019, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výchovné problémy užiakov úzko súvisia sporuchami správania. Niektoré znich by nemuseli mať trvalý charakter apri správnom pedagogickom pôsobení ausmerňovaní, ako aj pri dobrej spolupráci srodičmi (niekedy aj zpomoci poradenských ...
viac

Co bychom měli vědět o nadání - metodikaGarancia

12.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo by sme mali vedieť o nadanie - metodika Ukážka: Stiahnuť súbor vo formáte PDF
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Evaluace podnětného prostředí - dotazníkGarancia

12.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Evaluácia podnetného prostredia - dotazník Ukážka: Stiahnuť súbor vo formáte PDF
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Autoevaluace MŠ - metodická příručka k vlastnímu hodnoceníGarancia

12.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
Autoevalvácie MŠ - metodická príručka k vlastnému hodnotenie Ukážka: Stiahnuť súbor vo formáte PDF
viac
Najčítanejšie

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  ...
viac

Príplatok za činnosť triedneho učiteľaArchív

1.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v súlade s § 13a a § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
viac

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceArchív

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 52/2019 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2019 (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 56/2019 Z.z. novela výn. č. 55/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 58/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 115/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 59/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 63/2019 Z.z. novela zák. č. 182/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 66/2019 Z.z. novela úst. zák. č. 357/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 70/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zák. č. 404/2011 Z. z. s Ústavou SR (vyšlo dňa: 6.3.2019 v čiastke č. 27)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
28.3.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
25.9.2019, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: