dnes je 7.2.2023

Najnovšie

Novela školského zákona navrhuje len dobrovoľné financovanie asistentov a školských psychológov namiesto povinnéhoGarancia

2.2.2023, Zdroj: SITA

... Novela školského zákona navrhuje namiesto povinného dobrovoľné financovanie asistentov a školských psychológov, upozorňuje poslanec Národnej rady SR a bývalý minister školstva Branislav Gröhling. Tvrdí, že zákon síce teoreticky hovorí o pomoci deťom, no prakticky na ňu nedáva prostriedky. „Navrhovali ...

Organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023Garancia

2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vydáva pre školy a školské zariadenia termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka 2022/2023, ktoré sú pre školy záväzné. Ministerstvo školstva, vedy ...

Sprievodca školským rokomGarancia

2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Sprievodca školským rokom 2022/2023 je určený predovšetkým pre odborníkov participujúcich na výchove a vzdelávaní v pôsobnosti regionálneho školstva – pedagogickým, riadiacim a odborným zamestnancom, ale aj pracovníkom samosprávy a zriaďovateľom. Dokument bol schválený ministrom školstva, vedy, ...

Rozhodnutie ministra z 1. februára 2023Garancia

2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: V školskom roku 2022/2023 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných ...

Verejnosť môže pripomienkovať projekt Digitálne vybavenie škôlGarancia

2.2.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Projekt „Digitálne vybavenie škôl“ podľa tvrdenia ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR premostí nerovný prístup, napríklad zo socioekonomických dôvodov alebo na základe vidieckeho-mestského pôvodu, keďže pre všetky školy bude platiť jednotný štandard vybavenia. Bratislava - ...

Rezort školstva spustil formulár pre školy na preplatenie nedoplatkov za energie z minulého rokaGarancia

27.1.2023, Zdroj: SITA

... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) spustilo formulár pre školy v prenesenom výkone, čiže školy, ktoré sú financované priamo zo štátneho rozpočtu. Ide o základné a stredné školy, a tiež o špeciálne školy, aj súčasti týchto škôl. Formulár je potrebný na preplatenie nedoplatkov za ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 19/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatneniaGarancia

26.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 18. januára 2023 nastala účinnosť nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny ...

Aké sú kompetencie obce ako zriaďovateľa školského zariadeniaGarancia

26.1.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Kompetencie obce ako zriaďovateľa školského zariadenia upravuje § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bratislava - 25. januára 2023 - Kompetencie obce ako zriaďovateľa školského zariadenia ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 17/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan SRGarancia

24.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nariadenie vlády SR č. 114/2017 Z. z. v  znení účinnom do 14. januára 2023 ustanovovalo štátnozamestnanecké miesta v odboroch štátnej služby „Investície” a „Informatizácia” ako štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môžu vykonávať štátnu službu iba občania Slovenskej republiky ...

V medzirezortnom skrátenom pripomienkovaní je aktuálne novela školského zákona s dopadom na samosprávyGarancia

24.1.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR 19. januára 2023 zverejnilo na pripomienkovanie dôležitú novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Termín na ...

viac článkov
Najčítanejšie

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jarmila Belešová Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Minimálny počet žiakov v triede základnej školyArchív

20.6.2018, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Žaneta Surmajová, PhD Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje najnižší počet žiakov na základnej škole v § 29 ods. 8 nasledovne: Najnižší počet žiakov v triede základnej školy je osem žiakov v ...

Odchod do starobného dôchodku - vzorArchív

13.8.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD. Stiahnuť vzor Vec: Návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou Podpísaný .......................... .............................., pracujem pri zamestnávateľa/-ovi na základe pracovnej zmluvy zo dňa 1. 6. 2016 ako ............................. a týmto navrhujem ukončiť pracovný ...

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do dôchodkuArchív

15.8.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD. Ak chce zamestnanec ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom z dôvodu odchodu do (predčasného) starobného dôchodku, je potrebné vychádzať z ustanovenia § 59 zákona č. 311/2001 Z. z. , ktoré vymedzuje spôsoby skončenia pracovného pomeru (nielen pri odchode do dôchodku). Uvedené ...

Materská škola - Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatokArchív

22.4.2021, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová Na stiahnutie Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatok Čl. 1 Druhy a používanie úradných pečiatok. 1 . Názov školy (ďalej len „škola”) používa v úradnom styku tieto pečiatky: a) okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

13.2.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

1.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

9.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Novela Zákonníka práce od 1. júna 2023

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 10.2.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Moderné metódy výberu zamestnancov

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 20.2.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV