Darček mesiaca
Sťažnosti na školách od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Labák I.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.8.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo obrany SR
Tel.: 0960 112233
Fax.: 02/44258904
e-mail: minister@mod.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Vysokoškoláci a uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku

Vysokoškoláci a uvoľnenie výplaty sirotského dôchodkuGarancia

20.8.2018, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov sirotského dôchodku, ktorým bola výplata tohto dôchodku od júla 2018 zastavená. Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov sirotského dôchodku, ktorým bola výplata tohto dôchodku od júla 2018 zastavená z dôvodu ukončenia ...
viac
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ukončilo prípravu nových výziev, reštartuje podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ukončilo prípravu nových výziev, reštartuje podporu dlhodobého strategického výskumu a vývojaGarancia

20.8.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako riadiaci orgán Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) v spolupráci s Výskumnou agentúrou (VA) ako sprostredkovateľským orgánom OP VaI spoločne zavŕšili náročný proces prípravy reštartu ...
viac
Prevádzkovateľom detských dopravných ihrísk prispelo ministerstva školstva sumou 150 000 eur

Prevádzkovateľom detských dopravných ihrísk prispelo ministerstva školstva sumou 150 000 eurGarancia

15.8.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Celkovo 35 prevádzkovateľov detských dopravných ihrísk si v tomto roku rozdelilo sumu 150 000 eur určenú na podporu praktického výcviku žiakov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj touto cestou prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti školákov v ...
viac

Ostatné výnosyGarancia

14.8.2018, Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Ostatné výnosy Účtová skupina 64 - Ostatné výnosy predstavujú tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a tržby z predaja materiálu. Účtujú sa tu aj zmluvné pokuty, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Finančné výnosyGarancia

13.8.2018, Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Finančné výnosy Účtová skupina 66 - Finančné výnosy zaznamenáva tržby z predaja cenných papierov a podielov dlhodobého aj krátkodobého charakteru. Účtujú sa tu aj úroky od bánk a od iných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Vyučovacie metódy a práca s textom v edukačnom procese

Vyučovacie metódy a práca s textom v edukačnom proceseGarancia

13.8.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Efektivita vyučovacieho procesu je výrazne podmienená adekvátnou voľbou vyučovacích metód. Učitelia o nich v rámci svojich príprav vopred premýšľajú, plánujú a prispôsobujú rôznym podmienkam tak, aby ich mohli čo najlepšie uplatňovať ...
viac
Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR k spracúvaniu osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRGarancia

13.8.2018, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Úrad na ochranu osobných údajov SR sa v poslednom mesiaci intenzívne zaoberal spracúvaním osobných údajov v Centrálnom registri Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to aj v súvislosti s rastúcim záujmom verejnosti o danú problematiku. Na úrad sa ...
viac

Zmena stavu vnútroorganizačných zásobGarancia

10.8.2018, Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Účtová skupina 61 - Zmena stavu vnútroorganizačných zásob slúži na účtovanie prírastkov a úbytkov zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia v  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
ŠKOLSTVO: Bez komplexnej reformy systému vzdelávania stratí Slovensko najlepšiu časť absolventov, tvrdia zamestnávatelia

ŠKOLSTVO: Bez komplexnej reformy systému vzdelávania stratí Slovensko najlepšiu časť absolventov, tvrdia zamestnávateliaGarancia

10.8.2018, Zdroj: Republiková únia zamestnávateľov
Bez komplexnej reformy systému vzdelávania stratí Slovensko najlepšiu časť absolventov, z ktorých bude čoraz viac hľadať uplatnenie v zahraničí. Tvrdí to Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vo svojej tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala Michaela ...
viac

AktiváciaGarancia

9.8.2018, Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Aktivácia Účtová skupina 62 - Aktivácia je vyhradená na účtovanie hodnoty vyrobeného materiálu a tovaru, dlhodobého nehmotného a hmotného majetku vo vlastnej réžii, vnútropodniková preprava. Vo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

23.10.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac

Analýza rizik zpracování osobních údajů podle GDPRArchív

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Analýza rizík spracovanie osobných údajov podľa GDPRAnalýza rizík spracovanie osobných údajov Názov školy alebo školského zariadenia podľa zriaďovacej listiny Štruktúra analýzy vychádza do týchto častí: 1. analýza informácií; 2. kritériá hodnotenia rizika, ...
viac

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 210/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 212/2018 Z.z. novela zák. č. 162/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 221/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 189/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 222/2018 Z.z. novela vyhl. č. 209/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2018 v čiastke č. 76)
  • 231/2018 Z.z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 232/2018 Z.z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 233/2018 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (vyšlo dňa: 7.8.2018 v čiastke č. 82)
  • 236/2018 Z.z. o vydaní opatrenia z 30. júla 2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia (vyšlo dňa: 9.8.2018 v čiastke č. 84)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
4.9.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: