dnes je 27.1.2020
Najnovšie

Novela zákona o mládežiGarancia

26.1.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 360/2019 Z. z. , ktorým sa novelizoval zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

Legislatívne zmeny v regionálnom školstve od 1. januára 2020Garancia

25.1.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

- Zmeny v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov V § 107 , ktorý upravuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného ...

Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škoduGarancia

24.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predpoklady zodpovednosti za škody Zákonník práce upravuje prípady, ak vznikne škoda a túto škodu možno pripísať zamestnancovi. Predpoklady zodpovednosti za škodu predstavujú vlastne podmienky, ktoré sa musia naplniť na to, aby ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivostiGarancia

24.1.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Žiadosť o náhradu škody podľa  § 186 ods. 1 ZP  Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami: Názov a sídlo spoločnosti:............................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancovGarancia

23.1.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 15. januára 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vyhláška č. 1/2020 Z. z. svojím obsahom ...

Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvojiGarancia

22.1.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 15. novembra 2019 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji . Vyhláška č. 361/2019 Z. z. svojím obsahom vychádza zo splnomocňovacieho ustanovenia § ...

Na Slovensku by sa mal zredukovať počet stredných a vysokých škôl, tvrdia zamestnávateliaGarancia

22.1.2020, Zdroj: SITA

Na Slovensku by sa mal zredukovať počet vysokých a stredných škôl a kompetentní by sa mali zamerať na prípravu učiteľov a žiakov. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii k transformácii odborného vzdelávania a prípravy prezident Asociácie priemyselných ...

Príklady k § 103 Zákonníka práce - Základná výmera dovolenkyGarancia

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad : trvalá starostlivosť o dieťa V praxi nastali tieto situácie - rodičia dieťaťa sa rozviedli. V rozhodnutí súd sú určil, že osobnú starostlivosť bude mať matka dieťaťa a otec bude mať právo styku s dieťaťom. Má otec právo ...

Príklady k § 119 ZP Zákonníka práce - Minimálna výška mzdyGarancia

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad: V pracovnej zmluve sa dohodla mzda 500,- eur/mesiac. Od 1.1.2020 je minimálna mzda 520,- eur/mesiac. Je takto dojednaná mzda v rozpore so zákonom? Základnou otázkou v tomto prípade je otázka, aká mzda sa v pracovnej ...

Príklady k § 152b Zákonníka práce - Príspevok na športovú činnosť dieťaťaGarancia

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad : Rodina s viacerými deťmi (2,3,4 apod.). Môže zamestnanec - rodič uplatniť príspevok na každé s detí alebo si zamestnanec - rodič musí vybrať? Zamestnanec si nemusí vybrať, na ktoré dieťa si príspevok uplatní, ale môže si ...

viac článkov
Najčítanejšie

Platnosť kreditov v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za ...

Materská škola - Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie materskej školyArchív

18.1.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Čl. I Úvodné ustanovenia Vedenie pedagogickej dokumentácie v materskej škole a s tým súvisiace povinnosti upravuje § 11 zákona c?. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  ...

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

3.2.2020, Banská Bystrica, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

10.3.2020, Bratislava, PhDr. Mária Munková

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad schválených a pripravovaných legislatívnych a vecných zmien pre oblasť školstva pre roky 2019 a 2020
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV