dnes je 25.9.2021

Najnovšie

Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme šance študentov odborných škôl, aby si našli dobrú prácu doma, v regióneGarancia

24.9.2021, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... Vyše 19 milión eur ide na podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšiu prepojenosť s praxou. Vyše 19 milión eur ide na podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšiu prepojenosť s praxou Investujeme do úspešnej budúcnosti mladej generácie. Ministerstvo investícií, regionálneho ...

Komentár k ZP § 66 Zákaz výpovedeGarancia

23.9.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 66 Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi ...

Na podporu vzdelávania na stredných odborných školách pôjde viac ako 19 miliónov eurGarancia

23.9.2021, Zdroj: SITA

... Na výzvu na podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšiu prepojenosť s praxou pôjde viac ako 19 miliónov eur. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Andrej Ďuríček. Výzva je určená pre zriaďovateľov stredných ...

Transformácia SAV prinesie transparentné pravidlá hospodárenia, ako aj silnejšie postavenie v Európskom výskumnom priestoreGarancia

23.9.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Plénom parlamentu prešla novela zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied a novela zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii, z dielne ministerstva školstva. Rezort tak splnil programové vyhlásenie vlády, kde sa zaviazal ukončiť niekoľkoročný proces transformácie Slovenskej akadémie ...

Minister školstva predstavil opatrenia na podporu znevýhodnených žiakovGarancia

22.9.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Ministerstvo školstva predstavilo opatrenia zamerané na žiakov ohrozených školským neúspechom a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o investície z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré budú smerované do školských klubov detí, personálu materských škôl či doučovania. Ministerstvo školstva ...

Takmer polovica detí sa nestravuje v školskej jedálni - je čas prispôsobiť sa moderným stravovacím trendomGarancia

21.9.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Základom dobrého zdravia je prevencia a zdravý životný štýl detí, s ktorým súvisí nielen pohyb, ale aj vyvážený výdaj a príjem energie v strave. Rezort školstva preto podniká 3 kroky k tomu, aby sa zvýšila atraktivita jedál a zaviedli sa moderné trendy prípravy jedál v školských jedálňach. Základom ...

Síthová: Urobili sme prvý krok reformy poradenského systému, spúšťame nový evidenčný systém EvuPPGarancia

20.9.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Zefektívnenie fungovania poradenských zariadení na Slovenku. To je ambíciou ministerstva školstva, ktoré pripravuje reformu poradenského systému. Tá je súčasťou novely školského zákona, ktorá bola schválená vládou. Prvým krokom k uskutočneniu transformácie je spustenie evidenčného systému s názvom EvuPP ...

Rodičia majú nárok na pandemické OČR, ak je trieda či škola uzavretá alebo majú dieťa v karanténeGarancia

20.9.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Dávku pandemické ošetrovné môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktoré sa učia on-line z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Nárok na dávku majú aj v prípade, že hygienik nariadil dieťaťu karanténne ...

Tri školy zo Slovenska ocenili Európskou cenou za inovatívne vzdelávanieGarancia

20.9.2021, Zdroj: SITA

... Tri školy zo Slovenska získali Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie (EITA), ktorej cieľom je vyzdvihnúť vynikajúce, výnimočné a inovatívne vzdelávacie postupy v rámci programu Erasmus+. Tri školy zo Slovenska získali Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie (EITA), ktorej cieľom je vyzdvihnúť vynikajúce ...

Husár: Ministerstvo chce viac pohybu na školách, predstavuje nový koncept školského športuGarancia

17.9.2021, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Popularizácia pohybu na školách, zvýšenie pohybovej gramotnosti aj atraktívne športové vyžitie. To je cieľom novej koncepcie školského športu z dielne štátneho tajomníka ministerstva školstva pre šport Ivana Husára. Vychádza z princípov aktívnej školy, teda návodu, ako vytvoriť žiakom čo najväčší priestor ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním. Štátna rozpočtová ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Platnosť kreditov v roku 2019Archív

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za profesijný rozvoj môže zamestnanec získavať ...

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovGarancia

7.3.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová ; ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Náklady V zákone o účtovníctve je náklad definovaný ako zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

28.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

29.9.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Škola a školské zariadenia - práca s elektronickou schránkou

Lektor: Mgr. Rastislav Pavlík

Dátum: 30.9.2021

Čas konania: 15:30 - 16:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV