Darček mesiaca
Školská úspešnosť žiakov v roku 2018

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Labák I.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
22.10.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Ministerstvo hospodárstva SR
Tel.: 02/4854 1111
Fax.: 02/43337827
e-mail: info@economy.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Prvý elektronický zber údajov pre financovanie škôl dopadol veľmi úspešne

Prvý elektronický zber údajov pre financovanie škôl dopadol veľmi úspešneGarancia

15.10.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Od 15. do 30. septembra 2018 prebiehal na Slovensku prvýkrát oficiálny zber údajov zo škôl a školských zariadení pre účely financovania elektronicky prostredníctvom Rezortného informačného systému (RIS). Svoju povinnosť zaslať informácie o žiakoch a ...
viac
Hodnotenie a identifikácia rizík BOZP v školstve

Hodnotenie a identifikácia rizík BOZP v školstveGarancia

10.10.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá aktivita človeka prináša množstvo nečakaných udalostí, ktoré môžu viesť k poškodeniu zdravia. Pri práci sú používané rôzne pracovné prostriedky, napr. ručné náradie, telocvičné náradie, stroje, prístroje, materiály, chemické látky ...
viac
Celkovo 558 stredných škôl dostalo údaje o pridanej hodnote vo vzdelávaní

Celkovo 558 stredných škôl dostalo údaje o pridanej hodnote vo vzdelávaníGarancia

9.10.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po štvrtýkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry.Okrem výsledkov z externej Maturity 2018 tak riaditelia stredných škôl dostali ...
viac
Európska konferencia Rady Európy o spolupráci pri vzdelávaní s účasťou ŠPÚ

Európska konferencia Rady Európy o spolupráci pri vzdelávaní s účasťou ŠPÚGarancia

8.10.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Za aktívnej účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka sa na pôde Dublinskej univerzity (Dublin City University) konala konferencia o poslaní stredoškolského všeobecného vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni pre vysokoškolskú ...
viac
Rada EÚ pre konkurencieschopnosť, časť Výskum riešila podporu vedy v rokoch 2021 - 2027

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť, časť Výskum riešila podporu vedy v rokoch 2021 - 2027Garancia

4.10.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
V Bruseli sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (časť výskum) za účasti ministrov členských krajín EÚ. Témou rokovania bol predovšetkým pripravovaný rámcový program EÚ pre výskum ainovácie „Horizon Europe“, ktorý bude ...
viac
Rada ministrov EÚ definitívne schválila nariadenie o Európskom zbore solidarity

Rada ministrov EÚ definitívne schválila nariadenie o Európskom zbore solidarityGarancia

2.10.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rada pre konkurencieschopnosť (COMPET) včera definitívne prijala nariadenie, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity na roky 2018 - 2020. Rada pre konkurencieschopnosť (COMPET) včera definitívne prijala nariadenie, ktorým sa stanovuje ...
viac
Ministerstvo školstva podporuje výskum a vývoj

Ministerstvo školstva podporuje výskum a vývojGarancia

28.9.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Výzvu na stimuly pre podnikateľský sektor i návrh štátnych programov výskumu a vývoja na najbližšie roky zverejnilo v týchto dňoch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom je nastavenie efektívnej podpory zadefinovaných oblastí výskumu pre ...
viac
Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1. mája 2018

Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1. mája 2018Garancia

26.9.2018, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom č. 63/2018 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2018 menil a dopĺňal Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony, sa, okrem Zákonníka práce, od 1. mája 2018 menili a dopĺňali aj ...
viac
Hodnotenie žiakov mladšieho školského veku

Hodnotenie žiakov mladšieho školského vekuGarancia

25.9.2018, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Deti - žiaci trávia väčšinu svojho života v škole. Mali by tu prežívať pocit pohody a istoty, vnútorného uspokojenia a životného optimizmu, nie pocity strachu a napätia. Úlohou školy je podporovať žiakov a upevňovať ich zdravé ...
viac

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

24.9.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy ...
viac
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
viac

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

23.10.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Príplatok za činnosť triedneho učiteľaGarancia

1.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí za výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa v súlade s § 13a a § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...
viac

Komentár k ZP § 1 Pôsobnosť Zákonníka práceGarancia

31.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 1 (1) Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.   § 1: [Pôsobnosť Zákonníka práce]   § ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
 • 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (vyšlo dňa: 26.9.2018 v čiastke č. 97)
 • 270/2018 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 26.9.2018 v čiastke č. 97)
 • 271/2018 Z.z. vo veci Ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (vyšlo dňa: 27.9.2018 v čiastke č. 98)
 • 272/2018 Z.z. novela op. č. 601/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
 • 273/2018 Z.z. novela op. č. 740/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2018 v čiastke č. 99)
 • 282/2018 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
 • 283/2018 Z.z. novela zák. č. 182/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
 • 284/2018 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2018 v čiastke č. 106)
 • 287/2018 Z.z. novela zák. č. 139/1998 Z. z. a č. 576/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
 • 289/2018 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 592/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2018 v čiastke č. 107)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.10.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.11.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: