dnes je 6.6.2023

Najnovšie

Stredná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v RO a obciGarancia

5.6.2023, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:              Názov smernice:      Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v rozpočtových organizáciách     Poradové číslo smernice:              Dátum vyhotovenia smernice ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Stredná škola - Prečo je nevyhnutné mať vypracované interné smernice k cestovným náhradámGarancia

5.6.2023, Ing. Mária Vépyová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné interné smernice k cestovným náhradám Vnútorné normy zamestnávateľa k zákonu č.  283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a ich obsah (vnútorný predpis, kolektívna ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v RO a obciGarancia

5.6.2023, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:              Názov smernice:      Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v rozpočtových organizáciách a obci     Poradové číslo smernice:              Dátum vyhotovenia ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská škola - Prečo je nevyhnutné mať vypracované interné smernice k cestovným náhradámGarancia

5.6.2023, Ing. Mária Vépyová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné interné smernice k cestovným náhradám Vnútorné normy zamestnávateľa k zákonu č.  283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a ich obsah ( ...

Základná škola - Prečo je nevyhnutné mať vypracované interné smernice k cestovným náhradámGarancia

5.6.2023, Ing. Mária Vépyová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné interné smernice k cestovným náhradám Vnútorné normy zamestnávateľa k zákonu č.  283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a ich obsah (vnútorný predpis, kolektívna ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v POGarancia

5.6.2023, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:              Názov smernice:      Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v príspevkových organizáciách     Poradové číslo smernice:            ...

Základná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v POGarancia

5.6.2023, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:              Názov smernice:      Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v príspevkových organizáciách     Poradové číslo smernice:            ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Stredná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v POGarancia

5.6.2023, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:              Názov smernice:      Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v príspevkových organizáciách     Poradové číslo smernice:            ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v RO a obciGarancia

5.6.2023, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov organizácie:              Názov smernice:      Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v rozpočtových organizáciách      Poradové číslo smernice:              Dátum vyhotovenia ...

SLOVENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY SA PREZENTOVALI NA NAJVÄČŠOM VEĽTRHUGarancia

5.6.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... Štátny tajomník Michal Fedák spolu so zástupcami 12 slovenských vysokých škôl reprezentoval vo Washingtone D.C. slovenské vysoké školstvo na najväčšom veľtrhu vysokých škôl na svete, NAFSA. Slovensko malo na tomto podujatí národný stánok vôbec po prvý raz. Štátny tajomník Michal Fedák spolu so zástupcami ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)Garancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor (označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, adresa) VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA  § 67 ZP ZÁKONNÍKA PRÁCE Označenie adresáta: Zamestnávateľ: Názov a sídlo spoločnosti: .......................................... IČO: .................................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Komentár k ZP § 69 Okamžité skončenie pracovného pomeru - zamestnanecGarancia

12.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 69 ZP (1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak a. podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú ...

Od 1.1.2023 sú ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Zavádzajú ich novely 222/2022 Z. z., 76/2021 Z. z., 248/2022 Z. z.Garancia

21.7.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2023 prináša ďalšie zmeny v oblasti pracovného práva, ktoré sa dotýkajú rôznych pracovnoprávnych oblastí, a niektoré sú aj reakciou na úskalia aplikačnej praxe či digitalizáciu prostredia. Predmetná novelizácia Zákonníka práce ...

Vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán pre školy s využitím osobnej zložky žiakaGarancia

30.6.2019, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadenia (s využitím osobnej zložky žiaka) Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1)Registratúrny poriadok ustanovuje postup školy pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami ...

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradeniaGarancia

1.1.2023, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ( označenie zamestnávateľa:  Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO) PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE podľa  § 63 ods. 2 ZP Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ........................................... Adresa trvalého pobytu: ........................................... ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

19.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne schválené zmeny v školskej legislatíve v roku 2023

Lektor: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Dátum: 23.6.2023

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmena zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti v roku 2023 - praktické upozornenia

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 3.7.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV