dnes je 27.9.2022

Materská škola - Smernica - Požiarne poplachové smerniceGarancia

15.2.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Ing. Jozef Mikula, Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materské školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícGarancia

28.3.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredné školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícGarancia

26.5.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná škola - Smernica - Požiarne poplachové smerniceGarancia

7.4.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Ing. Jozef Mikula, Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícGarancia

26.5.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná škola - Smernica - Požiarne poplachové smerniceGarancia

7.4.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Ing. Jozef Mikula, Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

1.6.2020, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica ku školeniam BOZPGarancia

10.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o pravidlách BOZPGarancia

21.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vykonaní inventarizácieGarancia

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o pravidlách BOZPGarancia

25.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o pravidlách BOZPGarancia

21.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

4.7.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Základná škola - Smernica - EvalváciaArchív

31.1.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o štruktúre kariérových pozíciíGarancia

3.6.2022, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná škola - Smernica pre zostavenie účtovnej závierkyGarancia

1.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladneGarancia

19.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica ku školeniam o inšpekcii práceGarancia

23.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Materská škola - Smernica ku školeniam o inšpekcii práceGarancia

14.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomGarancia

7.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská škola - Smernica - Štatút rady školyGarancia

24.3.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoruArchív

9.4.2021, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o upratovaní priestorov školyGarancia

28.3.2022, Ing. Ján Malina, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladneGarancia

18.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Požiarna ochranaGarancia

27.4.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vybavovaní sťažnostíGarancia

6.4.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská škola - Smernica - Požiarna ochranaGarancia

15.2.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vybavovaní sťažnostíGarancia

1.4.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica ku školeniam BOZPGarancia

22.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná škola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

10.6.2020, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

12.5.2020, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripomienkovanie školských smernícArchív

16.5.2018, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetkuGarancia

7.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2022Garancia

1.4.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vyhodnotení cvičného požiarneho poplachuGarancia

2.5.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školyGarancia

1.7.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská škola - Smernica o vyhodnotení cvičného požiarneho poplachuGarancia

9.2.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásobGarancia

1.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčovArchív

1.6.2020, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vyhodnotení cvičného požiarneho poplachuGarancia

29.4.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o účtovaní výnosov v rozpočtovej organizáciiGarancia

27.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov