dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.3 Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA

podľa § 77 a nasl. ZP Zákonník práce

Okresný súd:


Pozn. v súčasnosti Civilný sporový poriadok určuje pre pracovnoprávne spory tzv. kauzálnu príslušnosť 8 okresných súdov. OS Bratislava III pre odvod KS v Bratislave, OS Piešťany pre KS v Trnave, OS Nové mesto n/Váhom pre KS v Trenčíne, OS Topoľčany pre KS v Nitre, OS Ružomberok pre KS v Žiline, OS Zvolen pre KS v Banskej Bystrici, OS Poprad pre KS v Prešove, OS Košice II pre KS v Košiciach.

Žalobca:

Titul, meno a priezvisko .................................................

Adresa trvalého pobytu: