dnes je 7.7.2022

Stredné ąkoly - Smernica o organizovaní lyľiarskeho výcviku a snoubordingového výcvikuGarancia

5.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základné ąkoly - Smernica o organizovaní lyľiarskeho výcviku a snoubordingového výcvikuGarancia

4.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

4.7.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Mgr Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Strednej ąkoleGarancia

3.7.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná ąkola - Smernica - Volebný poriadok rady ąkolyGarancia

1.7.2022, JUDr. Simona Laktiąová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

1.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Základná ąkola - Smernica - ©tatút rady ąkolyGarancia

30.6.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica - ©kola v prírodeGarancia

29.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica - ©tatút rady ąkolyGarancia

27.6.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica - Určenie učiteµa do kariérovej pozície triedny učiteµArchív

27.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Základná ąkola - Oznámenie o výąke a zloľení funkčného platuGarancia

24.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred poľiarmiGarancia

24.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Oznámenie o výąke a zloľení funkčného platuGarancia

23.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Materské ąkoly - Smernica o organizovaní lyľiarskeho výcviku a snoubordingového výcvikuGarancia

23.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná ąkola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred poľiarmiGarancia

23.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Interný predpis o rekreáciách zamestnancovGarancia

22.6.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská ąkola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred poľiarmiGarancia

22.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenieGarancia

21.6.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Stredná ąkola - Smernica o ątruktúre kariérových pozíciíGarancia

21.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voµnaGarancia

20.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská ąkola - Vzory platových dekrétovGarancia

20.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Potvrdenie o návąteve ąkolyGarancia

17.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Stredná ąkola - Vzory platových dekrétov od 1. 1. 2022Garancia

17.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Stredná ąkola - Oznámenie o výsledku výberového konaniaGarancia

16.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Vnútorný predpis odmeňovaniaGarancia

15.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Výberové konanieGarancia

15.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Program adaptačného vzdelávania - stredná ąkolaGarancia

14.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Interný predpis o rekreáciách zamestnancovGarancia

13.6.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica - Volebný poriadok rady ąkolyGarancia

13.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Základnej ąkoleGarancia

10.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná ąkola - Oznámenie zamestnávateµa, ľe trvá na vykonaní práceGarancia

9.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná ąkola - Vzory platových dekrétov od 1. 1. 2022Garancia

8.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Základná ąkola Vnútorný predpis odmeňovaniaGarancia

8.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomGarancia

7.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomGarancia

7.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Program adaptačného vzdelávania - základná ąkolaGarancia

7.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská ąkola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre pouľívanie vozidiel v POGarancia

6.6.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o stravovacích poukáľkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

6.6.2022, Ing. Eva Gáąparová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica o ątruktúre kariérových pozíciíGarancia

3.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská ąkola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomGarancia

3.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voµnaGarancia

2.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica o stravovacích poukáľkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

2.6.2022, Ing. Eva Gáąparová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021