dnes je 23.5.2024

Input:

Aktuálne príplatky podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov od 31.3.2024

12.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:04:33

Kapitoly videa

Cieľom webinára je poskytnutie informácií o druhoch príplatkov, ktoré môžu poberať zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. - ich nárokovateľnosti, podmienkach a dobe ich poskytovania vrátane spôsobu výpočtu ich výšky.

Lektor

Ing. Jarmila Belešová

Absolventka VŠE, fakulty riadenia a postgraduálneho štúdia pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Celý život pracuje v oblasti pracovného práva a odmeňovania. Pôsobila 17 rokov na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského ako personalista a vedúca personálneho útvaru. Taktiež 20 rokov pôsobila na MŠVVaŠ SR na personálnom odbore a z toho cca 15 rokov ako jeho riaditeľka.

Podieľala sa na príprave právnych predpisov najmä z oblasti odmeňovania zamestnancov rezortu a súvisiacich predpisov. Je autorkou viacerých odborných článkov v uvedenej oblasti a odpovedí na otázky v právnych poradniach niekoľkých vydavateľstiev. Je dlhoročnou lektorou v oblasti pracovného práva a odmeňovania zamestnancov regionálneho školstva. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka osobného úradu Štátnej školskej inšpekcie.