dnes je 27.3.2023

BOZP v roku 2023 - na čo si da» pozorZáznamGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:30:28

Pripravované zmeny (novinky) v ąkolskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

13.3.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:38:36

Nemocenské dávky v roku 2023 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateµaZáznamGarancia

2.3.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:00:00

Motivácia ľiaka vs. motivácia pedagógaZáznamGarancia

21.2.2023, Mgr. Renata Taligová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:01

Zmeny v ąkolskej legislatíve 2023ZáznamGarancia

17.2.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:33:33

Ochrana osobných údajov v roku 2023Záznam

16.2.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:50:49

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023ZáznamGarancia

30.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:51:58

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným ątandardomZáznamGarancia

20.12.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:58:01

Aktuálne zmeny v ąkolskej legislatíveZáznamGarancia

15.12.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:38:32

Zmeny v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeZáznamGarancia

15.12.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:29:04

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným ątandardomZáznamGarancia

15.12.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:10

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023 - na čo si da» pozorZáznamGarancia

14.12.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:29:31

Exekúcia zráľkami zo mzdy - zmeny pre rok 2023ZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:44:22

Spracovanie údajov samosprávami a ąkolamiZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:01

Aktuálne zmeny v ąkolskej legislatíveZáznamGarancia

28.11.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:00:00

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)ZáznamGarancia

17.11.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:02:54

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 4.11.2022)ZáznamGarancia

17.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:59:08

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)ZáznamGarancia

16.11.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:53:32

Zostavenie atestačného portfólia- práca s profesijným ątandardomZáznamGarancia

9.11.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:08

Lekárske prehliadky z pohµadu Zákonníka práceZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:28:24

Novela Zákonníka práce od 1.11.2022ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:40:55

Príplatok za prácu nadčas a fond pracovného času v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:34:50

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 20. 10. 2022)ZáznamGarancia

8.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:21

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov a platových triedZáznamGarancia

31.10.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:51:32

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným ątandardomZáznamGarancia

13.10.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:57

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancochZáznamGarancia

11.10.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:47:38

GDPR a pracovnoprávne vz»ahyZáznamGarancia

27.9.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:41:34

ePN (právny stav k 23.08.2022)ZáznamGarancia

22.9.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:38

Zostavenie atestačného portfólia- práca s profesijným ątandardom.ZáznamGarancia

22.9.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:58:14

Pripravované zmeny v Zákonníku práce v roku 2022ZáznamGarancia

12.9.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:36:20

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia - webinár otázok a odpovedí - júl 2022ZáznamGarancia

12.9.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:38

Povinnosti prevádzkovateµov podµa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov v roku 2022ZáznamGarancia

31.8.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:48:08

Zákazky s nízkou hodnotou po veµkej novele zákona o verejnom obstarávaníZáznamGarancia

24.8.2022, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:50:38

Fotografie a ich pouľitie z hµadiska GDPR v roku 2022ZáznamGarancia

18.8.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:44:55

Odborná príprava protipoľiarnej hliadkyZáznamGarancia

18.8.2022, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:47:18

Ako emočne zvládnu» túto dobu alias aké zručnosti sú viac ako ľiadúce?ZáznamGarancia

16.8.2022, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:00:43

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023ZáznamGarancia

16.8.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:41:14

Atestačné konanie atestačné portfólio.ZáznamGarancia

21.7.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:43

Príprava na atestácie- atestačné portfólioZáznam

21.7.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:43

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na vyľivované die»a od 1. júla 2022 a od 1. januára 2023ZáznamGarancia

4.7.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:46

Povinnosti zamestnávateµa počas mimoriadne teplých dníZáznamGarancia

31.5.2022, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:53:09

Zákon o kybernetickej bezpečnostiZáznamGarancia

23.5.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:42

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateµaZáznam

23.5.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:58:17

Príprava na atestácie- atestačné portfólioZáznamGarancia

16.5.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:10:55

Aktuálne zmeny v Zákonníku práceZáznam

1.4.2022, Mgr. Zuzana ©teflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:15

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022Záznam

23.3.2022, JUDr. Marek ©mid, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:25