dnes je 7.7.2022

Povinnosti zamestnávateµa počas mimoriadne teplých dníZáznamGarancia

31.5.2022, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:53:09

Príprava na atestácie- atestačné portfólioZáznamGarancia

16.5.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:10:55

Aktuálne zmeny v Zákonníku práceZáznamGarancia

1.4.2022, Mgr. Zuzana ©teflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:15

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022ZáznamGarancia

23.3.2022, JUDr. Marek ©mid, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:25

Príprava na atestácie- atestačné portfólioZáznamGarancia

23.3.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:32

Praktické rady pri zamestnávaní Ukrajincov počas mimoriadnej situácieZáznamGarancia

22.3.2022, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:00:44

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022ZáznamGarancia

24.2.2022, JUDr. Marek ©mid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:01

Atestačné konanie - atestačné portfólioZáznamGarancia

21.2.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:03:41

Atestačné konanie- materské ąkolyZáznamGarancia

17.1.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:40

Príprava na atestáciu- Atestačné portfólio Z©ZáznamGarancia

12.1.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:58:32

Tvorba efektívnych tímov a tímová práca v ąkoleZáznamGarancia

22.12.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:51:04

Riadenie zmeny ąkoly, ąkolského zariadeniaZáznamGarancia

7.12.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:51:55

Atestačné konanie- stredná ąkolaZáznamGarancia

2.12.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:57

Príprava a realizácia ąkoly v prírode s vyuľitím lesnej pedagogikyZáznamGarancia

9.11.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:49:30

Základné povinnosti prevádzkovateµov ąkôl na úseku ochrany pred poľiarmiZáznamGarancia

29.10.2021, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:54

©kolský zber odpadov v roku 2021 a 2022ZáznamGarancia

27.10.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:38:05

Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnos»ou od 31.3.2022ZáznamGarancia

27.10.2021, JUDr. Marek ©mid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:12

©koly a ąkolské zariadenia - Digitalizácia, elektronické schránky a eGovernmentZáznamGarancia

25.10.2021, Mgr. Rastislav Pavlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:19

©koly a ąkolské zariadenia - Digitalizácia, elektronické schránky a eGovernmentZáznamGarancia

21.10.2021, Mgr. Rastislav Pavlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:07

©kola a ąkolské zariadenia - práca s elektronickou schránkouZáznam

2.9.2021, Mgr. Rastislav Pavlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:50:27

IKT nástroje a hry podporujúce motiváciu ľiakovZáznamGarancia

11.8.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:53:57

Tvorba učebných úloh na podporu prírodovednej gramotnostiZáznamGarancia

4.8.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:59

Time-manaľment pre učiteµov a ľiakovZáznam

13.7.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:22

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried v roku 2021Záznam

2.7.2021, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:22:26

Vytváranie učebných príleľitostí na podporu prírodovednej gramotnostiZáznam

17.6.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:49:41

Odmeny a tresty vo vyučovacom proceseZáznam

11.6.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:51

Profesijný rozvoj učiteµov prírodovedných predmetovZáznam

8.6.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:55:45

Prezentácie ako nástroj výučbyZáznamGarancia

31.5.2021, Mgr. Slavomír Gál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:44:21

Čítanie s porozumením a finančná gramotnos» detí pre základné ąkolyZáznam

28.4.2021, Mgr. Alena Peąinová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:41:12

BOZP na základných ąkoláchZáznam

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:48:39

BOZP pre ąkoly a ąkolské zariadeniaZáznam

7.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:48:01

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových triedZáznam

4.2.2021, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:01:49

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried v roku 2021ZáznamGarancia

2.12.2020, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:51:58

Poľiarna ochrana v administratívnych budováchZáznam

13.11.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:45:18

Novinky súvisiace s GDPR v roku 2020Záznam

29.10.2020, JUDr. Jakub Uhrinča», Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:00:00

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových triedZáznam

16.10.2020, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:58:46

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových triedZáznam

20.8.2020, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:46:22

Vysielanie zamestnancov po 30.7.2020Záznam

27.7.2020, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:06:15

Povinnosti obcí, starostov a kontrolórov v roku 2020Záznam

23.7.2020, JUDr. Marek ©mid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:55:01

Aktuálna situácia pre ąkoly, ktorých zriaďovateµom je obecZáznam

23.7.2020, JUDr. Marek ©mid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:49:39

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020Záznam

7.2.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:11:02

Zmeny vybraných zákonov o odmeňovaní zamestnancov od roku 2020Záznam

5.2.2020, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:20:40

Zmeny zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. 9. 2019 a 1.1.2020Záznam

10.12.2019, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:51:56

Obaly - povinnosti výrobcu a individuálne plnenie povinnostíZáznam

3.6.2019, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:20:54

Rekreačné poukazy zamestnancov od 1. januára 2019Záznam

7.1.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:21:21

Povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP v porovnaní s povinnos»ami zamestnávateµaZáznam

12.11.2018, Ing. Lenka Pénzeąová ©vecová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:21:34

13. a 14. plat z hµadiska dane z príjmovZáznamGarancia

3.7.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:26:01