dnes je 21.7.2024

Aktuálne príplatky podµa zákona o odmeňovaní zamestnancov v roku 2024ZáznamGarancia

26.6.2024, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:19:59

Ako legislatívne správne urobi» výberové konanie v ąkole a ąkolskom zariadeníZáznamGarancia

18.6.2024, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:02:24

Čo by bolo dobré aby si ąkoly zapracovali do materiálov z pohµadu novej legislatívyZáznamGarancia

28.5.2024, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:31:55

©peciálne ąkoly a ich povinnosti v roku 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:29:56

Aktuálne príplatky podµa zákona o odmeňovaní zamestnancov od 31.3.2024ZáznamGarancia

12.4.2024, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:04:33

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z.ZáznamGarancia

2.4.2024, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:39:50

Aké chyby z hµadiska legislatívy robia ąkoly a ąkolské zariadeniaZáznamGarancia

21.3.2024, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:33:59

Na čo si da» pozor v oblasti BOZP v roku 2024 - najčastejąie chybyZáznamGarancia

29.2.2024, Ing. Lenka Pénzeąová ©vecová, Vemal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:44

Zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2024ZáznamGarancia

22.2.2024, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:28:29

Zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2024ZáznamGarancia

22.12.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:32:30

Zmeny v BOZP v roku 2024ZáznamGarancia

22.12.2023, Ing. Lenka Pénzeąová ©vecová, Vemal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:33:58

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov a platových tried v roku 2024ZáznamGarancia

21.12.2023, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:07:07

Dokumentácia ąkoly v roku 2024ZáznamGarancia

20.12.2023, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:47:29

Ochrana osobných údajov v roku 2024ZáznamGarancia

19.12.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:35:49

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových triedZáznamGarancia

18.12.2023, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:58

Zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2024ZáznamGarancia

18.12.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:35:14

BOZP odporúčania pre rok 2024ZáznamGarancia

30.11.2023, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:31:12

Aktuálne schválené zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

28.11.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:39:52

Zmeny v stravnom od 1.10.2023ZáznamGarancia

16.11.2023, Ing. Ąuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:16

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vz»ahochZáznamGarancia

2.11.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:16

Zmeny v zákone o BOZP od 1.4.2024ZáznamGarancia

28.9.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:30:05

Zráľky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce v roku 2023ZáznamGarancia

28.9.2023, Júlia Pąenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:01:07

Atestačné konanie v zmysle aktuálnych legislatívnych predpisov v roku 2023ZáznamGarancia

26.9.2023, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:44

Zmeny v Zákonníku práce 2023 - príklady a dopady na praxZáznamGarancia

13.9.2023, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:26:38

Ochranné pracovné pomôcky v roku 2023ZáznamGarancia

8.8.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:02:12

Aktuálne schválené zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2023Záznam

6.7.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:56

Dovolenky - nároky, krátenieZáznam

29.6.2023, Júlia Pąenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:53:49

Postup v prípade pracovného úrazu v roku 2023 - povinnosti zamestnávateµaZáznam

29.6.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:46:45

Zmeny v stravnom od 1.6.2023Záznam

29.6.2023, Ing. Ąuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:06

Ciele ąkolskej reformy - kurikulum ako pedagogická výzvaZáznam

29.6.2023, Mgr. Renata Taligová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:59:16

Novela Zákonníka práce od 1.6.2023Záznam

19.6.2023, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:33:16

ChatGPT vs. Ochrana osobných údajovZáznam

9.6.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:49:19

Aktuálne schválené zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2023Záznam

9.6.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:38:29

Motivácia a očakávania zamestnancovZáznam

23.5.2023, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:12:19

Dokumentácia BOZP v roku 2023 - čo treba aktualizova»Záznam

4.5.2023, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:46:18

Cestovné náhrady-tuzemskéZáznam

2.5.2023, Júlia Pąenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:11:04

Ako na stres a konflikty v ąkolskom prostredíZáznam

25.4.2023, Mgr. Renata Taligová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:55:55

Novela zákona o sociálnom poistení od 1.5.2023, 1.10.2023 a 1.1.2024Záznam

20.4.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:06

Novela Zákonníka práce od 1.6.2023 - ako sa zmení mzdová agendaZáznam

14.4.2023, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:32:07

Kamerový systém na pracoviskuZáznam

14.4.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:40

Zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2023Záznam

14.4.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:31:29

Príspevok na rekreáciu zamestnancaZáznam

6.4.2023, Júlia Pąenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:02:05

BOZP v roku 2023 - na čo si da» pozorZáznam

15.3.2023, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:30:28

Pripravované zmeny (novinky) v ąkolskej legislatíve v roku 2023Záznam

13.3.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:38:36

Nemocenské dávky v roku 2023 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateµaZáznam

2.3.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:00:00

Motivácia ľiaka vs. motivácia pedagógaZáznam

21.2.2023, Mgr. Renata Taligová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:01