dnes je 11.12.2023

BOZP odporúčania pre rok 2024ZáznamGarancia

30.11.2023, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:31:12

Aktuálne schválené zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

28.11.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:39:52

Zmeny v stravnom od 1.10.2023ZáznamGarancia

16.11.2023, Ing. Ąuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:16

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vz»ahochZáznamGarancia

2.11.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:16

Zmeny v zákone o BOZP od 1.4.2024ZáznamGarancia

28.9.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:30:05

Zráľky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce v roku 2023ZáznamGarancia

28.9.2023, Júlia Pąenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:01:07

Atestačné konanie v zmysle aktuálnych legislatívnych predpisov v roku 2023ZáznamGarancia

26.9.2023, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:44

Zmeny v Zákonníku práce 2023 - príklady a dopady na praxZáznamGarancia

13.9.2023, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:26:38

Ochranné pracovné pomôcky v roku 2023ZáznamGarancia

8.8.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:02:12

Aktuálne schválené zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

6.7.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:56

Postup v prípade pracovného úrazu v roku 2023 - povinnosti zamestnávateµaZáznamGarancia

29.6.2023, Mgr. Matej Trnavský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:46:45

Dovolenky - nároky, krátenieZáznamGarancia

29.6.2023, Júlia Pąenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:53:49

Zmeny v stravnom od 1.6.2023ZáznamGarancia

29.6.2023, Ing. Ąuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:06

Ciele ąkolskej reformy - kurikulum ako pedagogická výzvaZáznamGarancia

29.6.2023, Mgr. Renata Taligová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:59:16

Novela Zákonníka práce od 1.6.2023ZáznamGarancia

19.6.2023, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:33:16

ChatGPT vs. Ochrana osobných údajovZáznamGarancia

9.6.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:49:19

Aktuálne schválené zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

9.6.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:38:29

Motivácia a očakávania zamestnancovZáznamGarancia

23.5.2023, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:12:19

Dokumentácia BOZP v roku 2023 - čo treba aktualizova»ZáznamGarancia

4.5.2023, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:46:18

Cestovné náhrady-tuzemskéZáznamGarancia

2.5.2023, Júlia Pąenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:11:04

Ako na stres a konflikty v ąkolskom prostredíZáznamGarancia

25.4.2023, Mgr. Renata Taligová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:55:55

Novela zákona o sociálnom poistení od 1.5.2023, 1.10.2023 a 1.1.2024ZáznamGarancia

20.4.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:06

Novela Zákonníka práce od 1.6.2023 - ako sa zmení mzdová agendaZáznamGarancia

14.4.2023, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:32:07

Kamerový systém na pracoviskuZáznamGarancia

14.4.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:40

Zmeny v ąkolskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

14.4.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:31:29

Príspevok na rekreáciu zamestnancaZáznamGarancia

6.4.2023, Júlia Pąenková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:02:05

BOZP v roku 2023 - na čo si da» pozorZáznamGarancia

15.3.2023, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:30:28

Pripravované zmeny (novinky) v ąkolskej legislatíve v roku 2023ZáznamGarancia

13.3.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:38:36

Nemocenské dávky v roku 2023 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateµaZáznamGarancia

2.3.2023, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:00:00

Motivácia ľiaka vs. motivácia pedagógaZáznamGarancia

21.2.2023, Mgr. Renata Taligová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:01

Zmeny v ąkolskej legislatíve 2023ZáznamGarancia

17.2.2023, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:33:33

Ochrana osobných údajov v roku 2023ZáznamGarancia

16.2.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:50:49

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023ZáznamGarancia

30.1.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:51:58

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným ątandardomZáznamGarancia

20.12.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:58:01

Aktuálne zmeny v ąkolskej legislatíveZáznamGarancia

15.12.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:38:32

Zmeny v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeZáznamGarancia

15.12.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:29:04

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným ątandardomZáznamGarancia

15.12.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:10

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023 - na čo si da» pozorZáznamGarancia

14.12.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:29:31

Exekúcia zráľkami zo mzdy - zmeny pre rok 2023Záznam

29.11.2022, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:44:22

Spracovanie údajov samosprávami a ąkolamiZáznam

29.11.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:01

Aktuálne zmeny v ąkolskej legislatíveZáznam

28.11.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:00:00

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)Záznam

17.11.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:02:54

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 4.11.2022)Záznam

17.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:59:08

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)ZáznamGarancia

16.11.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:53:32

Zostavenie atestačného portfólia- práca s profesijným ątandardomZáznamGarancia

9.11.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:08

Lekárske prehliadky z pohµadu Zákonníka práceZáznam

8.11.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:28:24