dnes je 4.12.2022

Spracovanie údajov samosprávami a ąkolamiZáznamGarancia

29.11.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:01

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)ZáznamGarancia

17.11.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:02:54

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 4.11.2022)ZáznamGarancia

17.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:59:08

Novela Zákonníka práce (predstavenie a praktické rady)ZáznamGarancia

16.11.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:53:32

Zostavenie atestačného portfólia- práca s profesijným ątandardomZáznamGarancia

9.11.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:08

Novela Zákonníka práce od 1.11.2022ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:40:55

Lekárske prehliadky z pohµadu Zákonníka práceZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:28:24

Príplatok za prácu nadčas a fond pracovného času v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

8.11.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:34:50

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia (právny stav k 20. 10. 2022)ZáznamGarancia

8.11.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:21

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do kariérových stupňov a platových triedZáznamGarancia

31.10.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:51:32

Zostavenie atestačného portfólia - práca s profesijným ątandardomZáznamGarancia

13.10.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:57

Zmeny v zákone č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancochZáznamGarancia

11.10.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:47:38

GDPR a pracovnoprávne vz»ahyZáznamGarancia

27.9.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:41:34

ePN (právny stav k 23.08.2022)ZáznamGarancia

22.9.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:38

Zostavenie atestačného portfólia- práca s profesijným ątandardom.ZáznamGarancia

22.9.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:58:14

Pripravované zmeny v Zákonníku práce v roku 2022ZáznamGarancia

12.9.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:36:20

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia - webinár otázok a odpovedí - júl 2022ZáznamGarancia

12.9.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:38

Povinnosti prevádzkovateµov podµa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov v roku 2022ZáznamGarancia

31.8.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:48:08

Zákazky s nízkou hodnotou po veµkej novele zákona o verejnom obstarávaníZáznamGarancia

24.8.2022, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:50:38

Fotografie a ich pouľitie z hµadiska GDPR v roku 2022ZáznamGarancia

18.8.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:44:55

Odborná príprava protipoľiarnej hliadkyZáznamGarancia

18.8.2022, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:47:18

Ako emočne zvládnu» túto dobu alias aké zručnosti sú viac ako ľiadúce?ZáznamGarancia

16.8.2022, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:00:43

Zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2023ZáznamGarancia

16.8.2022, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:41:14

Atestačné konanie atestačné portfólio.ZáznamGarancia

21.7.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:43

Príprava na atestácie- atestačné portfólioZáznamGarancia

21.7.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:43

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na vyľivované die»a od 1. júla 2022 a od 1. januára 2023ZáznamGarancia

4.7.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:46

Povinnosti zamestnávateµa počas mimoriadne teplých dníZáznamGarancia

31.5.2022, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:53:09

Zákon o kybernetickej bezpečnostiZáznamGarancia

23.5.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:42

Nemocenské dávky v roku 2022 a ich čerpanie - povinnosti zamestnávateµaZáznam

23.5.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:58:17

Príprava na atestácie- atestačné portfólioZáznamGarancia

16.5.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:10:55

Aktuálne zmeny v Zákonníku práceZáznamGarancia

1.4.2022, Mgr. Zuzana ©teflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:15

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022ZáznamGarancia

23.3.2022, JUDr. Marek ©mid, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:25

Príprava na atestácie- atestačné portfólioZáznamGarancia

23.3.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:32

Praktické rady pri zamestnávaní Ukrajincov počas mimoriadnej situácieZáznamGarancia

22.3.2022, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:00:44

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022ZáznamGarancia

24.2.2022, JUDr. Marek ©mid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:01

Atestačné konanie - atestačné portfólioZáznamGarancia

21.2.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:03:41

Atestačné konanie- materské ąkolyZáznamGarancia

17.1.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:40

Príprava na atestáciu- Atestačné portfólio Z©ZáznamGarancia

12.1.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:58:32

Tvorba efektívnych tímov a tímová práca v ąkoleZáznamGarancia

22.12.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:51:04

Riadenie zmeny ąkoly, ąkolského zariadeniaZáznamGarancia

7.12.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:51:55

Atestačné konanie- stredná ąkolaZáznamGarancia

2.12.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:57

Príprava a realizácia ąkoly v prírode s vyuľitím lesnej pedagogikyZáznamGarancia

9.11.2021, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:49:30

Základné povinnosti prevádzkovateµov ąkôl na úseku ochrany pred poľiarmiZáznamGarancia

29.10.2021, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:54

©kolský zber odpadov v roku 2021 a 2022ZáznamGarancia

27.10.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:38:05

Novela zákona o verejnom obstarávaní s účinnos»ou od 31.3.2022ZáznamGarancia

27.10.2021, JUDr. Marek ©mid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:12

©koly a ąkolské zariadenia - Digitalizácia, elektronické schránky a eGovernmentZáznamGarancia

25.10.2021, Mgr. Rastislav Pavlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:19

©koly a ąkolské zariadenia - Digitalizácia, elektronické schránky a eGovernmentZáznamGarancia

21.10.2021, Mgr. Rastislav Pavlík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:52:07