dnes je 25.4.2024

Input:

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosov

3.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1 Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov – Všeobecná charakteristika nákladov a výnosov

Ing. Lucia Kašiarová ; ACCA; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Náklady

V zákone o účtovníctve je náklad definovaný ako zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov.

K zníženiu ekonomických úžitkov môže dôjsť:

  • - priamym znížením peňažných prostriedkov, napr. zaplatené poštovné v hotovosti, zaplatené poplatky za vedenie účtu z bankového účtu,
  • - znížením majetku, iného ako sú peňažných prostriedkov, napr. spotreba materiálu odpisy dlhodobého majetku, tvorba opravnej položky,
  • - vznikom záväzku napr. faktúra za spotrebu