dnes je 23.5.2024

Input:

Prehľad zmien zákona o vysokých školách

22.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19 Prehľad zmien zákona o vysokých školách

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

S účinnosťou od 1.1.2023 nastali zmeny v postihovaní tzv. záškoláctva (neplnení povinnej školskej dochádzky). Sprísňujú sa skutkové podstaty priestupkov alebo správnych deliktov a obce budú zároveň povinné, nie oprávnené, pokuty ukladať.

Podľa predkladateľov je potrebné, aby sa pokuty povinne ukladali a nebolo to len na ľubovôli samosprávy, či pokutu uloží alebo nie.

Niektoré samosprávy tvrdia, že nový mechanizmus postihovania záškoláctva bude kontraproduktívny, keďže pokuty vzhľadom na ich novú minimálnu výšku budú predstavovať citeľný zásah do rozpočtov príjmovo najslabších rodín a zároveň budú len ťažko vymožiteľné.

Len pripomenieme, že zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je fyzickou osobou, je postihovaný za priestupok, a zákonný zástupca