dnes je 7.2.2023

Smernica o evidencii drobného hmotného majetkuArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská ąkola - Interná smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetkuGarancia

1.1.2023, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská ąkola - Spôsob vedenia účtovníctvaGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD. Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná ąkola - Spôsob vedenia účtovníctvaArchív

30.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Spôsob vedenia účtovníctvaArchív

29.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 501 - Spotreba materiáluGarancia

1.1.2023, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Ing. Ján ©elbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POArchív

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účet 112 - Materiál na skladeGarancia

1.1.2023, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Materská ąkola - smernica o dlhodobom majetku - charakteristika, oceňovanie, odpisovanie v rozpočtovej organizáciiGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská ąkola - smernica o dlhodobom majetku v účtovnej jednotkeGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská ąkola - Smernica o dlhodobom majetku - charakteristika, oceňovanie, odpisovanie v príspevkovej organizáciiGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná ąkola - Smernica o dlhodobom majetku v účtovnej jednotkeArchív

25.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 51Archív

13.11.2018, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Ing. Ján ©elbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Interná smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov v POArchív

2.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská ąkola - Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkovGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Stredná ąkola - Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov a ich rozdieluArchív

18.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetkuArchív

7.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Smernica o vykonaní inventarizácieArchív

22.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetkuArchív

5.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská ąkola - Smernica o vedení účtovníctva v rozpočtovej organizáciiGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná ąkola - Smernica o vedení účtovníctva v rozpočtovej organizáciiArchív

21.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská ąkola - Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetkuGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská ąkola - Smernica o vykonaní inventarizácieGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská ąkola - Smernica o vedení účtovníctva v príspevkovej organizáciiGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná ąkola - Smernica o vedení účtovníctva v príspevkovej organizáciiArchív

21.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materské ąkoly - smernica o vedení účtovníctva v účtovnej jednotkeGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská ąkola - Smernica o účtovaní zásob materiálu v príspevkovej organizáciiGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná ąkola - Smernica o vykonaní inventarizácieArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné ąkoly - Smernica o vedení účtovníctva v účtovnej jednotkeArchív

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola- Smernica o účtovaní zásob materiálu v rozpočtovej organizáciiArchív

28.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o účtovaní zásob materiálu v príspevkovej organizáciiArchív

22.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská ąkola - Smernica o účtovaní zásob materiálu v rozpočtovejGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Stredná ąkola - Smernica o účtovaní zásob materiálu v príspevkovej organizáciiArchív

4.5.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetkuArchív

29.7.2022, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Smernica o účtovaní zásob materiálu v rozpočtovej organizáciiArchív

4.5.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokGarancia

1.1.2023, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetkuArchív

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Účtová skupina 50Archív

14.11.2018, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Ing. Ján ©elbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná ąkola - Smernica o charakteristike zásob a pokladnice v príspevkovej organizáciiArchív

21.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materské ąkoly - Vnútroorganizačná smernica o zásobách a pokladnici v účtovnej jednotkeGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná ąkola - Smernica o charakteristike zásob a pokladnice v rozpočtovej organizáciiArchív

21.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer