dnes je 4.12.2022

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcouGarancia

22.11.2022, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská škola - Finančná kontrola na mieste - Správa o výsledku finančnej kontroly na miesteGarancia

22.11.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019

Materská škola - Finančná kontrola na mieste - Poverenie na vykonanie finančnej kontroly na miesteGarancia

22.11.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcouGarancia

22.11.2022, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská škola - Finančná kontrola na mieste - Potvrdenie o odňatí dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálovGarancia

22.11.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská škola - Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípaduGarancia

22.11.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Finančné pásma pre školské stravovanieGarancia

21.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ponuka príležitostí pre mládež s nadšením pre chémiuGarancia

16.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

ZMOS na rokovaní s ministrom k téme školského stravovaniaGarancia

16.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Výzva č. 2: Projektový manažment integrácie vysokých škôlGarancia

9.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výzva na debarierizáciu väčších stredných škôlGarancia

9.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022"Garancia

9.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výzva č. 1: Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôlGarancia

9.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyhlásenie výzvy „Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“Garancia

4.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôlGarancia

4.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výzva na debarierizáciu väčších stredných škôlGarancia

4.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výzva na zvýšenie kapacít základných škôlGarancia

4.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výzva na zvýšenie kapacít materských škôlGarancia

4.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyhlásenie výzvy „Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“Garancia

28.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022"Garancia

28.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Edukačné publikácie pre cudzie jazyky na školský rok 2022/2023 - aktualizované 15.10.2022Garancia

24.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usmernenie k zriaďovaniu materskej školy a základnej školy samosprávnym krajomGarancia

19.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Grantový program Školy budúcnosti je otvorenýGarancia

18.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Príspevok na lyžiarsky kurz pre rok 2023Garancia

18.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer