dnes je 23.5.2024

Náhrada škody na skladových zásobách potravín dotácia na stravu počas prerušenia vyučovaniaGarancia

22.3.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinámGarancia

22.3.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023

Prehľad zmien v zákone o financovaní v regionálnom školstveGarancia

22.3.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023

Vzdelávacie poukazyGarancia

22.3.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023

Príspevok na učebniceGarancia

22.3.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023

Letné školyGarancia

22.3.2024, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023

Stredná škola - Finančná kontrola na mieste - Potvrdenie o odňatí dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálovGarancia

20.3.2024, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023

Stredná škola - Finančná kontrola na mieste - Vyžiadanie originálov dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálovGarancia

20.3.2024, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023

Stredná škola- Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúrGarancia

20.3.2024, Ing. Alena Zábojová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023

Stredná škola - Vzory platových dekrétovGarancia

20.3.2024, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023

Základná škola- Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúrGarancia

13.3.2024, Ing. Alena Zábojová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2026 | 2025 | 2024 | 2023

Základná škola - Základná finančná kontrola - kontrolný listGarancia

13.3.2024, Ing. Iveta Harušťákova, Dr. Jozef Sýkora MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2026 | 2025 | 2024 | 2023

Základná škola - Finančná kontrola na mieste - Potvrdenie o odňatí dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálovGarancia

13.3.2024, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2026 | 2025 | 2024 | 2023

Základná škola - Finančná kontrola na mieste - Vyžiadanie originálov dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálovGarancia

13.3.2024, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2026 | 2025 | 2024 | 2023

Materská škola - Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúrGarancia

28.2.2024, Ing. Alena Zábojová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

ALMA MATER 2024 - miesto, kde si nájdeš svoju univerzituGarancia

26.2.2024, Zdroj: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Materská škola - Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na miesteGarancia

22.2.2024, Dr. Jozef Sýkora MBA., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Finančná kontrola na mieste - Správa o výsledku finančnej kontroly na miesteGarancia

22.2.2024, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípaduGarancia

22.2.2024, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcouGarancia

22.2.2024, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcouGarancia

22.2.2024, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán obnovy očami Lívie VašákovejPodcastGarancia

25.1.2024, Ing. Lívia Vašáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:24:47

Digitálne vybavenie pre každú školuGarancia

15.12.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR