dnes je 27.3.2023

Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023Garancia

1.3.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dofinancovanie nedoplatkov za rok 2022Garancia

16.2.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Náhrada škody na skladových zásobách potravín dotácia na stravu počas prerušenia vyučovaniaGarancia

15.2.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020

Vzdelávacie poukazyGarancia

15.2.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020

Príspevok na učebniceGarancia

15.2.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020

Prehľad zmien v zákone o financovaní v regionálnom školstveGarancia

15.2.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023Garancia

15.2.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020

Letné školyGarancia

15.2.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020

Výzva na zvýšenie kapacít materských škôlGarancia

7.2.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stredná škola - Finančná kontrola na mieste - Potvrdenie o odňatí dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálovGarancia

1.2.2023, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Finančná kontrola na mieste - Vyžiadanie originálov dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálovGarancia

1.2.2023, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Stredná škola - Finančná kontrola na mieste - Vyžiadanie originálov dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálovGarancia

1.2.2023, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola- Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúrGarancia

1.2.2023, Ing. Alena Zábojová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná škola- Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúrGarancia

1.2.2023, Ing. Alena Zábojová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná škola - Základná finančná kontrola - kontrolný listGarancia

1.2.2023, Ing. Iveta Harušťákova, Dr. Jozef Sýkora MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Stredná škola - Vzory platových dekrétov od 1.1.2023Garancia

1.2.2023, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Finančná kontrola na mieste - Potvrdenie o odňatí dokladov, písomných dokumentov, technických nosičov údajov a iných materiálovGarancia

1.2.2023, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská škola - Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúrGarancia

1.1.2023,  Ing. Alena Zábojová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o spôsoboch oceňovania majetku a záväzkov a o dni uskutočnenia účtovného prípaduGarancia

1.1.2023, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na miesteGarancia

1.1.2023, Dr. Jozef Sýkora MBA., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcouGarancia

1.1.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcouGarancia

1.1.2023, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer