dnes je 7.7.2022

Materská ąkola - Vzory platových dekrétovGarancia

20.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Vzory platových dekrétov od 1. 1. 2022Garancia

17.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Program adaptačného vzdelávania - stredná ąkolaGarancia

14.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Vzory platových dekrétov od 1. 1. 2022Garancia

8.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Základná ąkola Vnútorný predpis odmeňovaniaGarancia

8.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Program adaptačného vzdelávania - základná ąkolaGarancia

7.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Poruąenie pracovnej disciplínyGarancia

26.5.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Písomné upozornenie na poruąovanie pracovnej disciplíny s upozornením na moľnos» ukončenia pracovného pomeruGarancia

18.5.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Aktuálne zmeny v Zákonníku práceZáznamGarancia

1.4.2022, Mgr. Zuzana ©teflová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:15

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022ZáznamGarancia

23.3.2022, JUDr. Marek ©mid, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:54:25

Praktické rady pri zamestnávaní Ukrajincov počas mimoriadnej situácieZáznamGarancia

22.3.2022, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:00:44

Jazykový kurz pre deti cudzincovGarancia

21.3.2022, Zdroj: Ministerstvo ąkolstva, vedy, výskumu a ąportu SR

Materská ąkola - Program adaptačného vzdelávaniaGarancia

11.3.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022ZáznamGarancia

24.2.2022, JUDr. Marek ©mid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:01

Komentár k ZP § 142 Prekáľky na strane zamestnávateµaGarancia

11.1.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer