dnes je 11.12.2023

Až 470 škôl sa zapojilo do projektu Aktívna školaGarancia

27.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Atestačné konanie v zmysle aktuálnych legislatívnych predpisov v roku 2023ZáznamGarancia

26.9.2023, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:44

REZORT ŠKOLSTVA VYDAL ŠTANDARDY ODBORNÝCH ČINNOSTÍGarancia

6.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prehľad zmien zákona o vysokých školáchArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadnej situácieArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancovArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad zmien v zákone o financovaní v regionálnom školstveArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zber údajovArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Slovné hodnotenie aj na druhom stupni ZŠArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 a nepedagogickí zamestnanciArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prijímacie konanie na stredné školy v čase mimoriadnej situácieArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis do 1. RočníkaArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdelávacie poukazyArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o mládežiArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvojiArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislatívne zmeny v regionálnom školstve od 1. januára 2023Archív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad zmien v zákone o štátnej správe v školstveArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosť „Home office“ pedagogických zamestnancovArchív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Presuny termínov skúšok v nadväznosti na opatrenia v súvislosti s COVID-19Archív

25.8.2023, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer