dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.1 Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti

Kolektív autorov

Stiahnuť dokument


Žiadosť o náhradu škody

podľa § 186 ods. 1 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Názov a sídlo spoločnosti:............................................................................

IČO: ..............................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .............................................................................

Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................

Dátum narodenia: .........................................................................................

 

V......................... dňa..........

Vážený pán.................,

na základe pracovnej zmluvy zo dňa ..............