dnes je 7.7.2022

Praktické rady pri zamestnávaní Ukrajincov počas mimoriadnej situácieZáznamGarancia

22.3.2022, JUDr. Lucia Sabová Danková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 01:00:44

Účtovanie ąkolskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxeGarancia

16.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratkeGarancia

7.3.2022, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Zúčtovanie daní a poplatkovArchív

23.6.2021, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Účtovanie zúčtovacích vz»ahov formou príkladovArchív

23.6.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Účtovanie záväzkovArchív

22.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021

Účtovanie pohµadávokArchív

22.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021

Účet 261 - Peniaze na cesteArchív

21.6.2021, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Ing. Ján ©elbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 325 - Ostatné záväzkyArchív

21.6.2021, Ing. Ján ©elbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 395 - Vnútorné zúčtovanieArchív

21.6.2021, Ing. ©tefan Fabian, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 343 - Daň z pridanej hodnotyArchív

21.6.2021, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 345 - Ostatné dane a poplatkyArchív

21.6.2021, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 031 - PozemkyArchív

21.6.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora , MBA, Ing. ©tefan Fabian.PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania zúčtovacích vz»ahovArchív

20.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021

Účtovanie zásob na príkladochArchív

17.6.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

ZáväzkyArchív

11.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

PohµadávkyArchív

10.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prepočet cudzej meny na slovenskú menu, účtovanie kurzových rozdielovArchív

8.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosy z transferov - účtovanie a vykazovanie transferovArchív

7.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Vąeobecná charakteristika nákladov a výnosovArchív

3.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Smernica - Postup účtovania ąkolskej jedálne v obciGarancia

18.5.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtovArchív

17.5.2021, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristika finančných účtovArchív

17.5.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoruArchív

9.4.2021, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavkyArchív

19.10.2020, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 331 - ZamestnanciArchív

19.10.2020, Ing. Ján ©elbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 324 - Prijaté preddavkyArchív

19.10.2020, Ing. Ján ©elbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová , Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 131 - Obstaranie tovaruArchív

19.10.2020, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti hospodárenia a financovania rozpočtových organizácií a príspevkových organizáciíArchív

10.10.2020, Ing. Iveta Haruą»áková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyArchív

10.10.2020, Ing. Jana Vrąková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaruArchív

4.9.2020, Ing. Ján ©elbacký, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Corona vírus a sluľobná cesta zamestnanca v roku 2020Archív

20.3.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koronavírus a zamestnávanie cudzincovArchív

20.3.2020, Ing. Peter Varga, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preventívne opatrenia na strane zamestnávateµa a zamestnanca v súvislosti s koronavírusomArchív

20.3.2020, Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady k § 119 ZP Zákonníka práce - Minimálna výąka mzdyArchív

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 021 - StavbyArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 025 - Pestovateµské celky trvalých porastovArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 012 - Aktivované náklady na vývojArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 033 - Predmety z drahých kovovArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer