dnes je 27.9.2022

Komentár k ZP § 19 Omyl, odstúpenie od pracovnej zmluvyGarancia

8.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská ąkola - Odstúpenie od pracovnej zmluvy (§ 19 ods. 2 ZP)Garancia

17.3.2022, JUDr. Milada Illaąová, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Odstúpenie od pracovnej zmluvy (§ 19 ods. 2 ZP)Garancia

22.4.2022, JUDr. Milada Illaąová, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Odstúpenie od pracovnej zmluvy (§ 19 ods. 2 ZP)Garancia

22.4.2022, JUDr. Milada Illaąová, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Komentár k ZP § 46 Vznik pracovného pomeruGarancia

9.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 226 Dohoda o vykonaní práceArchív

9.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

25.7.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Miąinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedkuArchív

27.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander ©krinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 27 - § 31 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vz»ahovGarancia

8.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Miąinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovąie články
viac článkov