dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.5 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.....................................................

IČO: .....................................................................................

VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA

podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 ZP Zákonníka práce

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ............................................

Adresa trvalého pobytu: ..............................................

Dátum narodenia: .......................................................

V ................................ dňa ................

VEC: VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA PODĽA § 63 ODS. 1 PÍSM. A) BOD 1 ZÁKONNÍKA PRÁCE

Na základe písomnej pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa