dnes je 7.7.2022

Komentár k ZP § 222 Bezdôvodné obohatenieGarancia

21.6.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Povinnosti zamestnávateµa počas mimoriadne teplých dníZáznamGarancia

31.5.2022, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:53:09

Stredná ąkola - Poverenie vstupným ąkolenímGarancia

29.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeruGarancia

14.4.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Stredná ąkola - Smernica ku ąkoleniam BOZPGarancia

28.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica určujúca zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ľenám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ľenámGarancia

25.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica určujúca osnovu ąkolenia pre novoprijatých zamestnancov (pracovníkov) o BOZP na technických zariadeniachGarancia

24.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica upravujúca tematický rozsah ąkolenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP - technické zariadeniaGarancia

23.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - záznam o oboznámení zamestnancov o BOZPGarancia

22.3.2022, Ing. Vladimír ©vec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - ©kolenie zamestnancov o ochrane pred poľiarmiGarancia

21.3.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - ©kolenie prvej pomociGarancia

18.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Správa zo spoločnej previerky bezpečnosti práce pracovného prostrediaGarancia

17.3.2022, Ing. Jozef Mikula, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Osnova oboznamovania detí/ľiakov o bezpečnosti a ochrane zdraviaGarancia

16.3.2022, Ing. Jozef Mikula, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nárokyGarancia

25.2.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Smernica o podrobnostiach o poľiadavkách na osvetlenie pri práciGarancia

14.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola -Smernica o poľiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciGarancia

11.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ľenám a mladistvým zamestnancomGarancia

8.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.,Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Komentár k ZP § 142a Spor o podanie ľiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práceGarancia

18.1.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 142 Prekáľky na strane zamestnávateµaGarancia

11.1.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné povinnosti prevádzkovateµov ąkôl na úseku ochrany pred poľiarmiZáznamGarancia

29.10.2021, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:54

Komentár k ZP § 155 Dohoda o zvýąení kvalifikácieGarancia

28.10.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 66 Zákaz výpovedeGarancia

23.9.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 35 Smr» zamestnancaGarancia

26.7.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 104a Dovolenka pri pruľnom pracovnom časeArchív

18.5.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinka - tehotenské ątipendiumArchív

22.4.2021, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinka - domáce vzdelávanie na 2.stupni Z©Archív

21.4.2021, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravná skúąka v ąkolskom roku 2020/2021Archív

14.4.2021, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP na základných ąkoláchZáznam

8.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:48:39

BOZP pre ąkoly a ąkolské zariadeniaZáznam

7.4.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:48:01

Maturitná skúąka v ąkolskom roku 2020/2021Archív

6.4.2021, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 52 Domácka práca a teleprácaArchív

24.3.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 83 Výkon inej zárobkovej činnostiArchív

15.2.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 141 Dôleľité osobné prekáľky v práciArchív

8.12.2020, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poľiarna ochrana v administratívnych budováchZáznam

13.11.2020, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:45:18

Komentár k ZP § 251 - § 256 Prechodné a záverečné ustanoveniaArchív

27.8.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., JUDr. Katarína Liebscherová, Zdroj: Verlag Dashöfer