dnes je 21.7.2024

Input:

Základná škola- Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

13.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.16 Základná škola- Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

Verlag Dashöfer; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva podľa § 14 ods. 6 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) po vyjadrení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení