dnes je 7.7.2022

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Strednej ąkoleGarancia

3.7.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná ąkola - Oznámenie o výąke a zloľení funkčného platuGarancia

24.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Oznámenie o výąke a zloľení funkčného platuGarancia

23.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Materské ąkoly - Smernica o organizovaní lyľiarskeho výcviku a snoubordingového výcvikuGarancia

23.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská ąkola - Vzory platových dekrétovGarancia

20.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Oznámenie o výsledku výberového konaniaGarancia

16.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Výberové konanieGarancia

15.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Program adaptačného vzdelávania - stredná ąkolaGarancia

14.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Základnej ąkoleGarancia

10.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná ąkola - Oznámenie zamestnávateµa, ľe trvá na vykonaní práceGarancia

9.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná ąkola Vnútorný predpis odmeňovaniaGarancia

8.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Program adaptačného vzdelávania - základná ąkolaGarancia

7.6.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Oznámenie o výsledku výberového konaniaGarancia

1.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Poruąenie pracovnej disciplínyGarancia

26.5.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Písomné upozornenie na poruąovanie pracovnej disciplíny s upozornením na moľnos» ukončenia pracovného pomeruGarancia

18.5.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedkuGarancia

26.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander ©krinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Základné ąkoly - Smernica o zásobách a pokladnici v účtovnej jednotkeGarancia

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné ąkoly - Smernica o vedení účtovníctva v účtovnej jednotkeGarancia

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o transferoch v účtovnej jednotkeGarancia

25.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o účtovaní výnosov v rozpočtovej organizáciiGarancia

20.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer