dnes je 7.7.2022

Stredná škola - Prečo je nevyhnutné mať vypracované interné smernice k cestovným náhradámGarancia

12.4.2022, Ing. Mária Vépyová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná škola - Prečo je nevyhnutné mať vypracované interné smernice k cestovným náhradámGarancia

11.4.2022, Ing. Mária Vépyová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná škola - Smernica - Vybavovanie sťažností príloha č. 2Garancia

5.4.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná škola - Smernica - Vybavovanie sťažností príloha č. 2Garancia

5.4.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Materská škola - Príloha č. 1 k Smernici č. __/20__ o vybavovaní sťažnostíGarancia

25.3.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Vybavovanie sťažností príloha č. 2Garancia

25.3.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Program adaptačného vzdelávaniaGarancia

11.3.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v školeGarancia

8.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná škola - Smernica - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v školeGarancia

8.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Materská škola - Prečo je nevyhnutné mať vypracované interné smernice k cestovným náhradámGarancia

8.3.2022, Ing. Mária Vépyová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov počas vyučovania a iných aktivít organizovaných a riadených školouGarancia

1.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná škola - Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov počas vyučovania a iných aktivít organizovaných a riadených školouGarancia

1.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná škola - Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancomGarancia

8.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.,Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná škola - Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancomGarancia

8.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.,Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská škola - Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancomGarancia

7.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.,Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovArchív

3.6.2021, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princípy účtovania a vykazovania finančných účtovArchív

17.5.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie sponzorských príspevkovArchív

9.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahyArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tržby za vlastné výkonyArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 563 - Kurzové stratyArchív

30.8.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer