dnes je 21.7.2024

Input:

Základná škola - Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie základnej školy

26.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.35 Základná škola - Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie základnej školy

JUDr. Simona Laktišová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Vedenie pedagogickej dokumentácie v základnej škole a s tým súvisiace povinnosti upravuje § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 339/2023 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace právne predpisy.

2. Príslušné vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej