dnes je 21.7.2024

Input:

Základná škola - Smernica - Škola v prírode

6.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.4 Základná škola - Smernica - Škola v prírode

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):   
     
Názov vnútropodnikovej smernice:   Škola v prírode   
Prílohy:      
Číslo smernice:      
Rozsah platnosti:      
Za správnosť smernice zodpovedá:      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:      
Platnosť smernice pre obdobie:      
Schválil:      

Legislatíva:

  • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.

  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných