dnes je 7.7.2022

Stredná ąkola - Interný predpis o rekreáciách zamestnancovGarancia

22.6.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Interný predpis o rekreáciách zamestnancovGarancia

13.6.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Počítačový program ako zamestnanecké dieloGarancia

12.5.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur., Counsel, Mgr. Ján ©čerba, advokátsky koncipient - Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné ąkoly - Smernica o zásobách a pokladnici v účtovnej jednotkeGarancia

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásobGarancia

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeruGarancia

14.4.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Stredná ąkola - Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásobGarancia

7.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásobGarancia

1.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská ąkola - Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásobGarancia

1.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská ąkola - Spôsob vedenia účtovníctvaGarancia

31.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Spôsob vedenia účtovníctvaGarancia

30.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Spôsob vedenia účtovníctvaGarancia

29.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská ąkola - Interný predpis o rekreáciách zamestnancovGarancia

11.3.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a konsolidácia transferovGarancia

9.3.2022, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratkeGarancia

7.3.2022, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nárokyGarancia

25.2.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie záväzkovArchív

22.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021

Účtovanie pohµadávokArchív

22.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, ACCA, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021

Účtovanie zásob na príkladochArchív

17.6.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Výnosy z transferov - účtovanie a vykazovanie transferovArchív

7.6.2021, Ing. Lucia Kaąiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

29.5.2021, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 83 Výkon inej zárobkovej činnostiArchív

15.2.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady k § 103 Zákonníka práce - Základná výmera dovolenkyArchív

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Príklady k § 119 ZP Zákonníka práce - Minimálna výąka mzdyArchív

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 013 - SoftvérArchív

7.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. ©tefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 103 Základná výmera dovolenkyArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 121 Mzda za prácu nadčasArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 152b Príspevok na ąportovú činnos» die»a»aArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2019

Komentár k ZP § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácuArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 122 Mzda a náhrada mzdy vo sviatokArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 119 Minimálna výąka mzdy - minimálna mzdaArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 124 Mzdová kompenzácia za s»aľený výkon práceArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 96 Pracovná pohotovos»Archív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 152 Stravovanie zamestnancovArchív

12.12.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úbytky a ąkody v účtovníctve ROPO, obcí a VUC v roku 2019Archív

16.4.2019, Ing. Ingrid ©abíková, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie sponzorských príspevkovArchív

9.4.2019, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

©pecifiká účtu 384 - Výnosy budúcich období u subjektov verejnej správyArchív

25.3.2019, Ing. Ingrid ©abíková, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vz»ahyArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 95 Dni pracovného pokojaArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 152 Stravovanie zamestnancovArchív

16.1.2019, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer