dnes je 13.4.2021

Zmeny pre školy na školský rok 2020/2021

Dokumenty boli aktualizované 7. decembra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy a výskumu SR

MANUÁL OPATRENÍ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Manuál pre základné školy a školské zariadenia 7.12.2020

MANUÁL OPATRENÍ PRE STREDNÉ ŠKOLY

Manuál pre stredné školy 7.12.2020

Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) - testované okresy

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (8. 11. 2020)

Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy (8. 11. 2020)

Príloha 2- Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020)

Príloha 3 - Vyhlásenie zamestnanca (8. 11. 2020)

Príloha 4 - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8. 11. 2020)

Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) - netestované okresy

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (8. 11. 2020)

Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy (8. 11. 2020)

Príloha 2- Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020)

Príloha 3 - Vyhlásenie zamestnanca (8. 11. 2020)

Príloha 4 - Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8. 11. 2020)

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

Vstup do priestorov 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Kontrolný list pre riaditeľov škôl pri prechode na dištančné vzdelávanie

USMERNENIE 

k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

ŠKOLY A RÚŠKA

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok

MANUÁL OPATRENÍ PRE MATERSKÉ ŠKOLY

Manuál pre materské školy 

Semafor pre materské školy 

Ranný filter 

Príloha 1 – Dotazník a Vyhlásenie zamestnanca na začiatku školského roka 

Príloha 1a – Vyhlásenie zamestnanca 

Príloha 2 – Často kladené otázky 

Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu 

Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy 

Základné informácie pre materské školy – zelená fáza

Základné informácie pre materské školy – oranžová fáza

Základné informácie pre materské školy – červená fáza

Základné informácie pre materské školy – pravidlá

MANUÁL OPATRENÍ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Manuál pre základné školy a školské zariadenia 7.12.2020

Semafor pre základné školy 

Ranný filter

Príloha 1 – Dotazník a Vyhlásenie zamestnanca na začiatku školského roka 

Príloha 1a – Vyhlásenie zamestnanca 

Príloha 2 – Často kladené otázky 

Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 

Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu 

Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy 

Základné informácie pre základné školy – pravidlá

Základné informácie pre základné školy – upozornenie

Základné informácie pre základné školy – zelená fáza

Základné informácie pre základné školy – oranžová fáza

Základné informácie pre základné školy – červená fáza

MANUÁL OPATRENÍ PRE STREDNÉ ŠKOLY

Manuál pre stredné školy  7.12.2020

Semafor pre stredné školy 

Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy 

Príloha 2 – Dotazník a Vyhlásenie zamestnanca 

Príloha 2a – Vyhlásenie zamestnanca 

Príloha 3 – Často kladené otázky 

Príloha 4 – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka 

Príloha 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka 

Základné informácie pre stredné školy – pravidlá

Základné informácie pre stredné školy – upozornenie

Základné informácie pre stredné školy – zelená fáza

Základné informácie pre stredné školy – oranžová fáza

Základné informácie pre stredné školy – červená fáza

MANUÁL OPATRENÍ PRE ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ZARIADENIA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA

Manuál pre špeciálne materské školy

Semafor pre špeciálne materské školy

Manuál pre špeciálne základné školy 16.11.2020

Semafor pre špeciálne základné školy

Manuál pre špeciálne stredné školy a internáty 16.11.2020

Semafor pre špeciálne stredné školy a internáty

Manuál pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Semafor pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Príloha 1 – Dotazník a Vyhlásenie zamestnanca

Príloha 1a – Vyhlásenie zamestnanca

Príloha 2 – Často kladené otázky

Príloha 3 – Podmienky vstupu do školy

Príloha 4 – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu

Príloha 5 – Vyhlásenie zákonného zástupcu

MANUÁL OPATRENÍ PRE ŠPECIÁLNE VÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Manuál pre špeciálne výchovné zariadenia 

Semafor pre špeciálne výchovné zariadenia 

Príloha 1 – Dotazník a Vyhlásenie zamestnanca 

Príloha 1a – Vyhlásenie zamestnanca 

Príloha 2 – Často kladené otázky 

Príloha 3 – Podmienky vstupu do školy 

MANUÁL OPATRENÍ PRE VYSOKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ DOMOVY

Manuál pre vysoké školy

Semafor pre vysoké školy

Manuál pre študentské domovy a internáty

Semafor pre školské domovy a internáty

Základné informácie pre vysoké školy – pravidlá

Základné informácie pre vysoké školy – upozornenie 

Základné informácie pre vysoké školy – zelená fáza

Základné informácie pre vysoké školy – oranžová fáza

Základné informácie pre vysoké školy – červená fáza

MANUÁL OPATRENÍ PRE CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU A KRÚŽKOVÚ ČINNOSŤ

Centrá voľného času a krúžková činnosť

VYHLÁSENIE RODIČOV NA VÝNIMKU Z NOSENIA RÚŠOK

Vyhlásenie rodičov na výnimku z nosenia rúšok

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Čítanie s porozumením a finančná gramotnosť detí pre základné školy

Lektor: Mgr. Alena Pešinová

Dátum: 15.4.2021

Čas konania: 16:00 - 17:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV