dnes je 24.1.2022

Najnovšie

Materská škola - Smernica o otvorení súvahových účtov v príspevkovej organizáciiGarancia

24.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA Na stiahnutie (uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa) Platnosť od: Platnosť do: doba neurčitá   Meno   Dátum   Podpis   Vypracoval:           Schválil:           Legislatívny rámec: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Materská škola - Test na alkohol dychovou skúškou počas pandémie COVID-19Garancia

24.1.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky (adresa):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Test na alkohol dychovou skúškou počas pandémie COVID-19   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     Schválil ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská škola - Smernica o otvorení súvahových účtov v rozpočtovej organizáciiGarancia

24.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA Na stiahnutie (uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa) Platnosť od: Platnosť do: doba neurčitá   Meno   Dátum   Podpis   Vypracoval:           Schválil:           Legislatívny rámec: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Materská škola - Povinnosť nosenia rúška na pracovisku počas pandémie COVID-19Garancia

21.1.2022, Bc. Michal Pecek, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Michal Pecek; Ing. Lukáš Židík Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky (adresa):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Povinnosť nosenia rúška na pracovisku počas pandémie COVID-19   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Materská škola - Smernica o účtovaní finančných prostriedkov v rozpočtovej organizáciiGarancia

21.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA Na stiahnutie (uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa) Platnosť od: Platnosť do: doba neurčitá   Meno   Dátum   Podpis   Vypracoval:           Schválil:           Legislatívny rámec: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Materská škola - Smernica o účtovaní opravných položiek a rezerv v príspevkovej organizáciiGarancia

21.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA Na stiahnutie (uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa) Platnosť od: Platnosť do: doba neurčitá   Meno   Dátum   Podpis   Vypracoval:           Schválil:           Legislatívny rámec: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Materská škola - Smernica o účtovaní opravných položiek a rezerv v rozpočtovej organizáciiGarancia

21.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA Na stiahnutie (uviesť názov školy a z textu vybrať tie účty, ktoré konkrétna škola používa) Platnosť od: Platnosť do: doba neurčitá   Meno   Dátum   Podpis   Vypracoval:           Schválil:           Legislatívny rámec: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Prezenčná výučba na vysokých školách je otvorená pre všetkýchGarancia

21.1.2022, Zdroj: SITA

... Prezenčná výučba na vysokých školách je otvorená pre všetkých a pravidlá neobmedzuje žiadna vyhláška. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti. Zároveň dodal, že pri karanténe sú pravidlá a výnimky (očkovaní, prekonané ochorenie ...

Vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov pokračujeGarancia

21.1.2022, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

... V týchto dňoch sa prezentáciami akčných plánov digitálnej transformácie vzdelávania končí 2. beh vzdelávania školských digitálnych koordinátorov zo základných a stredných škôl, ktoré sú zapojené do národných projektov IT Akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie a edIT. Podpora činnosti koordinátorov bude ...

Materská škola - Povinnosti zamestnancov a prijaté opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou COVID-19Garancia

20.1.2022, Bc. Michal Pecek, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Bc. Michal Pecek; Ing. Lukáš Židík Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky (adresa):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Povinnosti zamestnancov a prijaté opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou COVID-19   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice zodpovedá ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021
viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním. Štátna rozpočtová ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019

Platnosť kreditov v roku 2019Archív

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za profesijný rozvoj môže zamestnanec získavať ...

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Princípy účtovania a vykazovania nákladov a výnosov - Všeobecná charakteristika nákladov a výnosovGarancia

7.3.2017, Ing. Lucia Kašiarová, ACCA, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lucia Kašiarová ; ACCA; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Náklady V zákone o účtovníctve je náklad definovaný ako zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Ekonomickým úžitkom sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Atestačné konanie

Lektor: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Dátum: 26.1.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 10.2.2022

Čas konania: 14:15 - 15:15

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV