Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2019

 PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
22.7.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Bratislava
Tel.: 02/32182759
Fax.: 02/32182739
e-mail: ip.bratislava@ba.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Editovateľné tlačivá

Knižnica editovateľných vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov (Rok 2018/2019)

Vzory pedagogickej dokumentácie

005 Protokol o maturitnej skúške

005 Protokol o maturitnej skúške sk-mad

005 Protokol o maturitnej skúške sk-ukr

006 Protokol o opravnej maturitnej skúške

006 Protokol o opravnej maturitnej skúške sk-mad

006 Protokol o opravnej maturitnej skúške sk-ukr

015 Katalógový list žiaka pre základnú umeleckú školu - výtvarný odbor

016 Protokol o komisionálnej skúške

016 Protokol o komisionálnej skúške vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov sk-mad

017 Protokol o absolutóriu (konzervatóriá)

018 Protokol o absolutóriu (škola úžitkového výtvarníctva)

019 Protokol o absolutóriu (pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium)

020 Protokol o záverečnej skúške

021 Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky

021 Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky sk-mad

023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie sk-mad

028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie sk-ukr

029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie sk-mad

032 Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly)

032 Protokol o maturitnej skúške sk-mad

032 Protokol o maturitnej skúške sk-ukr

034 Protokol o záverečnej skúške (obal na protokoly žiakov)

037 Protokol o absolutóriu (obal na protokoly žiakov)

041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy sk-mad

041 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy sk-ukr

042 Triedna kniha v školskom klube detí sk-mad

045 Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie sk-mad

048 2 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

049 Triedna kniha pre centrum voľného času sk-mad

051 Triedny výkaz pre nultý ročník sk-mad

052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

054 Denník evidencie odborného výcviku

055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie ak-mad

055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-ukr

058 Triedna kniha pre konzervatóriá (hlavný odbor štúdia a skupinové vyučovanie)

059 Triedna kniha pre praktickú školu

060 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení - nemocnici

068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie sk-mad

068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie sk-rsn

070 Triedna kniha pre základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pri zdravotníckom zariadení

071 Triedny výkaz pre stredné školy

071 Triedny výkaz pre stredné školy sk-mad

071 Triedny výkaz pre stredné školy sk-ukr

072 Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení

073 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, variant A

073 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu pre 7. ročník, variant A sk-mad

074 Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre 4., 8. a 9. ročník

075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie sk-ukr

076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-ukr

079 Triedna kniha pre žiakov s individuálnym vyučovaním v základnej umeleckej škole

081 Triedna kniha pre špeciálnu základnú školu 8. a 9. ročník, variant A

081 Triedna kniha prešpeciálnu základnú školu 8. a 9. ročník, variant A sk-mad

089 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím

090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí sk-mad

091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-mad

091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-rsn

091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-ukr

094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-mad

094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-rsn

094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-ukr

100 Triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špec ZŠ pre žiakov s ment postih, variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podľa IVP

101 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie sk-mad

101 Triedna kniha pre prípravný až 10. ročník špec ZŠ pre žiakov s ment postih - variant C a pre žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných podla IVP sk-mad

161 Triedna kniha pre špec ZŠ pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník - variant A a pre prípravný až 2. a 5. a 6. ročník špec ZŠ pre žiakov s ment postih - variant B sk-m

161 Triedna kniha pre špec ZŠ pre prípravný až 3. a 5. a 6. ročník - variant A a preprípravný až 3. a 5. až 7. ročník špec ZŠ pre žiakov s ment postih - variant B

201 Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím - hodnotenie slovným komentárom

259 Evidencia dochádzky detí materskej školy sk-mad

259 Evidencia dochádzky detí materskej školy sk-rsn

274 Triedna kniha pre základnú školu pre žiakov s autizmom pre prípravný, 1., 2., 3., 5., 6. a 7. ročník

306 Protokol o maturitnej skúške

307 Protokol o opravnej maturitnej skúške

344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-mad

344 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-ukr

345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

345 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie

349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-mad

349 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie sk-ukr

350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie

350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

350 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie sk-ukr

401 Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti sk-mad

402 Protokol o absolutóriu - vložka do protokolu o absolutóriu pre stredné zdravotnícke školy

404 Výkaz o výsledku maturitnej skúšky sk-mad

406 Protokol o maturitnej skúške

406 Protokol o maturitnej skúške rus

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške ang

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške fra

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške rus

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške spa

407 Protokol o opravnej maturitnej skúške tal

411 Protokol o maturitnej skúške bul

412 Protokol o opravnej maturitnej skúške bul

421 Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky

442 Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie sk-mad

446 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

447 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie sk-mad

 

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Najväčšia on-line knižnica v SR
E-mailové noviny
 + 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 300 odborných textov, ktoré sa 
  venujú nielen účtovníctvu, BOZP, ale aj
  nakladaniu s rozpočtom, financovaniu a 

  riadeniu školy,
  spolu so všetkými internými 
  smernicami. 
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre školy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: