dnes je 25.4.2024

Input:

Ako na stres a konflikty v školskom prostredí

25.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:55

Kapitoly videa

Školské prostredie je náročné na zvládanie rôznych vzťahových interakcií a každodenných situácií. Toto vzdelávanie je zamerané na pochopenie, nácvik a zvládanie konfliktných situácií, na budovanie osobnej odolnosti, na voľbu stratégií a procesov riešenia konkrétnych situácií v pedagogickej praxi, na tvorbu priaznivých vzťahov a vytváranie pozitívnej atmosféry v procese edukácie. Hlavným cieľom tohto vzdelávania je spoznať možnosti tvorby priaznivej pracovnej atmosféry, podporných a korektných vzťahov v kolektíve, prehĺbiť, rozvíjať a inovovať pedagogické zručnosti v oblasti komunikácie so žiakom aj rodičom, na prevenciu a riešenie konfliktných situácií v školskom prostredí.

Lektor

Mgr. Renáta Taligová

Mgr. Renáta Taligová

Mgr. Renáta Taligová sa po 22 rokoch pedagogickej praxe rozhodla prejsť do oblasti andragogiky a využila tak svoje dlhoročné bohaté skúsenosti učiteľky a školskej psychologičky. V súčasnosti pôsobí ako lektorka, kariérna poradkyňa, koučka a mentorka. Vedie desiatky aktualizačných a inovačných vzdelávacích programov pre pedagógov zameraných na ich osobnostný aj profesijný rozvoj. Venuje sa poradenskej a konzultačnej činnosti, organizuje praktické workshopy či webináre. Orientuje sa na zážitkovú pedagogiku smerom k rozvoju osobnostných a sociálnych zručností, k implementácii aktivizujúcich metód, k podpore emočnej odolnosti a k riešeniu náročných situácií v školskom prostredí.