dnes je 6.6.2023

Input:

Cestovné náhrady-tuzemské

2.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:04

Kapitoly videa

V dnešnom webinári si prejdeme povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu v zmysle Zákona o cestovných náhradách. Sústredíme sa na oblasť tuzemských pracovných ciest. Pripomenieme si definíciu pracovnej cesty a okruh osôb, ktorým môže byť cestovná náhrada vyplatená. Vysvetlíme si plnenia pri pracovnej ceste, zmenu v sadzbách stravného platnú od 1.1.2023. Budeme sa venovať aj administrácii pracovných ciest. Spomenieme aj ako použiť súkromné motorové vozidlo pri pracovnej ceste.

Lektor

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.