dnes je 9.12.2019
Praktické informácie - Prehľad vývoja - Starobný dôchodok

Vzťah priemernej výšky starobného dôchodku k priemernej mesačnej mzde v hospodárstve v SR

Rok

Priemerná výška starobného dôchodku sólo - k 31.12. (do roku 2008 v Sk, od roku 2009 v €)

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR brutto* (do roku 2008 v Sk, od roku 2009 v €)

Podiel priem. výšky starobného dôchodku k priemernej mzde v % (btto)

1991

2 025,00

3 770,00

53,71

1992

2 199,00

4 543,00

48,40

1993

2 532,00

5 379,00

47,07

1994

3 049,00

6 294,00

48,44

1995

3 320,00

7 195,00

46,14

1996

3 727,00

8 154,00

45,71

1997

4 124,00

9 226,00

44,70

1998

4 490,00

10 003,00

44,89

1999

4 878,00

10 728,00

45,47

2000

5 382,00

11 430,00

47,09

2001

5 782,00

12 365,00

46,76

2002

6 105,00

13 511,00

45,19

2003

6 503,00

14 365,00

45,27

2004

7 046,00

15 825,00

44,52

2005

7 713,00

17 274,00

44,65

2006

8 226,00

18 761,00

43,80

2007

8 885,00

20 146,00

44,10

2008

9 431,00

21 782,00

43,30

2009

339,73

744,50

45,63

2010

352,54

769,00

45,84

2011

362,08

786,00

46,07

2012

375,89

805,00

46,69

2013

390,51

824,00

47,39

2014

400,18

858,00

46,64

2015

411,06

3Q=859,00

47,85

2016

417,46

912

45,77

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad schválených a pripravovaných legislatívnych a vecných zmien pre oblasť školstva pre roky 2019 a 2020
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV