dnes je 25.2.2020
Najnovšie

Připravované změny v zákoně o pedagogických pracovnícíchGarancia

18.2.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravované zmeny v zákone o pedagogických pracovníkoch K posledným zmenám zákona č. 563/2004 Zb. došlo v roku 2015. dotkol sa najmä problematiky odbornej kvalifikácie pedagogických pracovníkov a uzatváranie pracovných pomerov na dobu určitú. Je rok 2020 a ...

Judikatúra z oblasti pracovnoprávnych vzťahov - skončenie pracovného pomeruGarancia

14.2.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

R 5/1974 (3 Cz 25/74) Žalobca bol zamestnaný u žalovaného zamestnávateľa ako vedúci hotelu. V čase svojej práceneschopnosti uzavrel so žalovaným zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru. Podľa tejto dohody mal pracovný ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práceGarancia

13.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor výpoveď zamestnávateľa podľa  § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ..................................................... Adresa trvalého ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradeniaGarancia

12.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ( označenie zamestnávateľa:  Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO) PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE podľa  § 63 ods. 2 ZP Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)Garancia

12.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor (Označenie Zamestnávateľa , Názov a sídlo spoločnosti, IČO.) VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 63 ods. 1 písm. a)  bod 1 ZP Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)Garancia

11.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor Výpoveď zamestnávateľa podľa  § 63 ods. 1 písm. e) ZP Zákonníka práce Názov a sídlo spoločnosti:..................................................... IČO: ...................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa (§ 77 a nasl. Zákonníka práce)Garancia

11.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ŽALOBA O URČENIE NEPLATNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU VÝPOVEĎOU ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 77 ZP  a nasl. Zákonník práce Okresný súd: Pozn. v súčasnosti Civilný ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Študenti strojníckej fakulty TUKE získajú prax v oblastiach využívaných v letectve a kozmickom priemysle

11.2.2020, Zdroj: SITA

Študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) získajú vďaka spoločnému výskumno-vývojovému centru a spolupráci so spoločnosťou Masam prax v oblasti rezného náradia a obrábania ťažko obrobiteľných zliatin, ktoré sú určené predovšetkým pre ...

V školských jedálňach pribudlo vyše tisíc pomocných pracovníkov. Dôvodom sú obedy zadarmo

11.2.2020, Zdroj: SITA

V školských jedálňach pribudlo vyše tisíc nových pomocných pracovníkov. Personálne kapacity jedální sa zvýšili v rámci projektu Pracuj v školskej kuchyni. V školských jedálňach pribudlo vyše tisíc nových pomocných pracovníkov. Personálne kapacity jedální ...

Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďouGarancia

10.2.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôvody výpovede Podľa prvej vety ust.  § 61 ods. 2 ZP  zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba  z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce . Zákonník práce obmedzuje voľnosť zamestnávateľa skončiť pracovný pomer z dôvodov ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  ...

Platnosť kreditov v roku 2019Archív

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za ...

Materská škola - Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie materskej školyArchív

18.1.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Čl. I Úvodné ustanovenia Vedenie pedagogickej dokumentácie v materskej škole a s tým súvisiace povinnosti upravuje § 11 zákona c?. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

10.3.2020, Bratislava, PhDr. Mária Munková

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

26.3.2020, Bratislava, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Darček škola efektívne január
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV