dnes je 5.3.2024

Input:

Záverečná skúška a absolventská skúška v školskom roku 2023/2024

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.42 Záverečná skúška a absolventská skúška v školskom roku 2023/2024

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

Podľa § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto: a. Riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 12. júna 2024 do 28. júna 2024. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 12. júnom, najskôr však vo februári školského roka 2023/2024. b. Mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 16. septembra 2024 do 27. septembra 2024 alebo od 3. februára 2025 do 14. februára 2025.

ABSOLVENTSKÁ SKÚŠKA

Podľa § 79