dnes je 23.5.2024

Input:

Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.4 Vzor ponuky uzavrieť dodatok k pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 Zákonníka práce) - zmena pracovného zaradenia

Kolektív autorov

Stiahnuť vzor


(označenie zamestnávateľa: Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO)

PONUKA INEJ VHODNEJ PRÁCE

podľa § 63 ods. 2 ZP

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: .............................................

Rodné číslo: ................................................................

Na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa zo dňa ...................... (pozn. identifikácia, kto rozhodol) o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce, bude Vaša pracovná pozícia zrušená ku dňu ...........................

Z tohto dôvodu ste sa stali nadbytočným pre zamestnávateľa a zamestnávateľ Vás naďalej nemá