dnes je 5.3.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 506/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

5.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.601 Výklad k zákonu č. 506/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

JUDr. Renáta Považanová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom novely zákona je zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie a s tým súvisiaca legislatívna úprava financovania cirkevných zariadení