dnes je 25.4.2024

Input:

Stredná škola - Žiadosť o vyradenie zo siete

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.2 Stredná škola - Žiadosť o vyradenie zo siete

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

(Názov zriaďovateľa, adresa, IČO, právna forma, štatutárny orgán)

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Adresa...............................

 

                    
 Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo      Vybavuje/linka      Miesto      
                            

 

 VEC:

Žiadosť o vyradenie (názov) školy zo siete škôl a školských zariadení

 

(Názov zriaďovateľa)............... v zmysle § 17 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradenie (názov školy, adresa) a jej súčasti (názov súčasti školy - ŠJ, ŠKD,...) zo siete škôl