dnes je 5.3.2024

Input:

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.33 Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Vyhodnotenie výzvy „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022“

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022” bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 99 projektov s celkovou požadovanou sumou 188 386 €.

Hodnotenie projektov prebehlo na Sekcii národnostného a celoživotného vzdelávania podľa kritérií uvedených vo výzve. Celkovo bolo vyradených z posudzovania 8 projektov (napr. neoprávnený žiadateľ, neoprávnené