dnes je 5.3.2024

Input:

Opravná skúška v školskom roku 2023/2024

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.43 Opravná skúška v školskom roku 2023/2024

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Podľa § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadny, náhradný a opravný termín externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS”) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS”) takto:

a. Riadny termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 12. marca 2024 (utorok) do 15. marca 2024 (piatok) z predmetov podľa Tabuľky 5.

b. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023.

c. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 3. – 6. september 2024.

d. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre