dnes je 22.3.2023

Input:

Maturitná skúška v školskom roku 2022/2023

15.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.41 Maturitná skúška v školskom roku 2022/2023

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2023 (utorok),

  • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2023 (streda),

  • matematika dňa 16. marca 2023 (štvrtok),

  • slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2023 (piatok).

Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl 2023 a 12. apríl 2023 a 5. – 8. september 2023.

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase