dnes je 25.4.2024

Input:

Materské školy - Vnútroorganizačná smernica o zásobách a pokladnici v účtovnej jednotke

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.89 Materské školy - Vnútroorganizačná smernica o zásobách a pokladnici v účtovnej jednotke

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Platnosť od:

Platnosť do: doba neurčitá

   Meno  Dátum  Podpis  
Vypracoval:            
Schválil:            

Legislatívny rámec:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o účtovníctve.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) vydalo opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi