dnes je 25.4.2024

Input:

Materská škola - Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1.16 Materská škola - Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

Verlag Dashöfer; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva podľa § 14 ods. 6 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) po vyjadrení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských