dnes je 25.4.2024

Input:

Materská škola - Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.90 Materská škola - Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

Ing. Alena Zábojová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

I.

Všeobecné ustanovenia

Táto Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr (ďalej len smernica) je vydaná v zmysle ustanovenia § 5 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

II.

Vymedzenie pojmov

  1. V zmysle zákona o slobode informácií a pre účely tejto smernice sa používajú nasledovné pojmy:
  2. Povinná osoba – povinnou osobou je................ (uvedie sa obec, mesto, vyšší územný celok a ich príspevkové a rozpočtové organizácie).
  3. Zodpovedný zamestnanec – je zamestnanec, ktorý je poverený realizáciou úkonov podľa tejto smernice,