dnes je 5.3.2024

Input:

Materská škola - Príloha 3 k Smernici o slobodnom prístupe k informáciám - Potvrdenie prijatia žiadosti o sprístupnenie informácie

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.17 Materská škola - Príloha 3 k Smernici o slobodnom prístupe k informáciám - Potvrdenie prijatia žiadosti o sprístupnenie informácie

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Označenie povinnej osoby – úradu:

názov, sídlo

Príloha č. 3

Potvrdenie prijatia žiadosti o sprístupnenie informácie

Materská škola .......................................................................

sp. zn.: ..............

Na základe výslovnej žiadosti žiadateľa o sprístupnenie informácie týmto potvrdzujeme prijatie žiadosti o sprístupnenie informácie o

...................................................................................................................................................................................