dnes je 5.3.2024

Input:

Materská škola - Príloha 2 k Smernici o slobodnom prístupe k informáciám - Výzva na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.16 Materská škola - Príloha 2 k Smernici o slobodnom prístupe k informáciám - Výzva na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Označenie povinnej osoby – úradu:

názov, sídlo

Príloha č. 2

Výzva na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Materská škola ...................................................

sp. zn.:

Dňa ........... nám bola doručená žiadosť o sprístupnenie informácie. Podaná žiadosť nemá náležitosti ustanovené v § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V žiadosti nie je uvedené:

a) ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,

b) kto ju podáva,

c) ktorých