dnes je 5.3.2024

Input:

Materská škola - Príloha 1 k Smernici o slobodnom prístupe k informáciám - Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.15 Materská škola - Príloha 1 k Smernici o slobodnom prístupe k informáciám - Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Označenie povinnej osoby – úradu:

názov, sídlo

Evidenčné číslo:

Dátum podania žiadosti:

Forma podania žiadosti:

Meno a priezvisko/Obchodné meno/Názov žiadateľa:

Adresa/Sídlo žiadateľa:

Obsah požadovaných informácií: