dnes je 25.6.2024

Input:

Materská škola - Prečo je nevyhnutné mať vypracované interné smernice k cestovným náhradám

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1.2 Materská škola - Prečo je nevyhnutné mať vypracované interné smernice k cestovným náhradám

Ing. Mária Vépyová; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné interné smernice k cestovným náhradám

Vnútorné normy zamestnávateľa k zákonu č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a ich obsah (vnútorný predpis, kolektívna zmluva)


V praxi sa vyskytuje veľa otázok smerujúcich k tomu, či je povinnosťou zamestnávateľa mať k zákonu o cestovných náhradách vypracovaný vnútorný predpis. Ak áno, tak na základe čoho, a ktoré ustanovenia zákona o cestovných náhradách je potrebné rozpracovať. Tak isto býva v praxi problém, pri ktorých ustanoveniach zákona o cestovných náhradách