dnes je 25.4.2024

Input:

Materská škola - Interný predpis o rekreáciách zamestnancov

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola – Interný predpis o rekreáciách zamestnancov

JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO)  
   
Názov smernice  Interný predpis o rekreáciách zamestnancov  
Prílohy     
Číslo smernice     
Rozsah platnosti     
Za správnosť smernice zodpovedá     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá     
Platnosť smernice pre obdobie     
Schválil     

(Názov spoločnosti) v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) po dohode so zástupcami zamestnancov vydáva tento

Interný predpis o rekreáciách zamestnancov

Článok I

Pôsobnosť interného predpisu

1. Týmto interným predpisom sa bližšie upravujú nároky zamestnancov v pracovnom pomere k