dnes je 25.4.2024

Input:

Materská škola - Interná smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.35 Materská škola - Interná smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:  Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory  
Poradové číslo smernice:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Prílohy:       
     Útvar/oddelenie/
prac. zaradenie  
 
Meno  Dátum  Podpis  
Vypracoval:                      
Pripomienkoval:                      
                         
                         
Schválil:                      
Účinnosť internej smernice od:       
Účinnosť internej smernice do:  Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)